Hasad Fertigasyon Kitabı Hasad indir

 • Ev
 • // Hasad Fertigasyon Kitabı Hasad indir

Hasad Fertigasyon Kitabı Hasad indir

Hasad Fertigasyon Kitabı Hasad ücretsiz indir

Hasad Fertigasyon Kitabı Hasad yayınlardan çıkan Fertigasyon Kitabı   15. 5x21. 5 cm ebatlarında olup renkli kuşe kağıda basılmış 160  sayfadır. Kitabın içendekiler kısmı aşağıda belirtilmiştir. İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1GİRİŞ1. 1 Tanımlar1. 2 Fertigasyon Uygulamaları1. 3 Fertigasyonun Üstünlükleri1. 4 Fertigasyonun Kısıtları BÖLÜM 2BİTKİLERİN BESİN ELEMENTLERİ GEREKSİNİMİve TÜKETİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER2. 1 Besin Elementleri Konsantrasyonu    ve Bitkilerce Alınımı Arasındaki ilişkiler2. 2 Çeşitli Bitkilerde Azot, Fosfor ve    Potasyum Tüketim Miktarı BÖLÜM 3FERTİGASYONDA TOPRAK ve SULAMA SUYUNUNBAZI ÖNEMLİ  ÖZELİKLERİ3. 1 Katyon Değişim Kapasitesi (KDK)3. 2 Katyon-Anyon Dengesi3. 3 pH3. 4 Su Kalitesi ve Tuzluluk  3. 4. 1 Tuzluluk ve Sulama Suyu Miktarı  3. 4. 2 Sodyum Absorsiyon Oranı (SAR)    Tuzluluk ve SAR Arasındaki İlişkiden   Yararlanarak İstenen EC’de Sulama Suyunun Hazırlanması  3. 4. 3 Tuzluluk ve Gübre İlişkisi BÖLÜM 4DAMLA SULAMA ve FERTİGASYONDA ISLATILAN TOPRAK HACMİ4. 1 Islatma Alanı Yüzdesi4. 2 Islatma Alanı ve Fertigasyon4. 3 Islatılan Toprak Hacmi Boyutları ve Damlatıcı Debi İlişkisi BÖLÜM 5FERTİGASYONDA BİTKİ BESİN ELEMENTLERİ ve GÜBRELER5. 1 Bitki Besin Elementleri  5. 1. 1 Azot  5. 1. 2 Fosfor  5. 1. 3 Potasyum  5. 1. 4 Kalsiyum  5. 1. 5 Kükürt  5. 1. 6 Mikro Elementler5. 2 Toprakta Bitki Besin Elementlerinin Düzeyi5. 3 Bitkilerde Besin Elementlerinin Düzeyi5. 4 Gübreler ve Çözünürlükleri5. 5 Gübrelerin Birbiri ile Uyumu5. 6 Gübreleme Programı ve  Gübre Gereksiniminin Hesaplanması  5. 6. 1 Düzeltme Faktörü  5. 6. 2 Gübre Gereksinimi Örnek Hesaplama BÖLÜM 6FERTİGASYONDA GÜBRE UYGULAMA YÖNTEMLERİ6. 1 Fertigasyon Uygulama Yöntemleri6. 1. 1 Gübre Konsantrasyonunun  Zamanla Azaltılması6. 1. 2 Gübre Konsantrasyonunun    Sabit Düzeyde Uygulanması6. 1. 3 Gübrenin Sabit ve Aralıklı Olarak    Sabit Konsantrasyonda Uygulanması6. 2 Fertigasyon Uygulama Yöntemleri ile    İlgili Çalışmalar BÖLÜM  7FERTİGASYONDA GÜBRE UYGULAMA SİSTEMLERİ7. 1 Gübre Uygulama Sistemleri7. 1. 1 Bypas (Basınç Farklılığı) Sistemleri7. 1. 2 Venturi (Vakum) Sistemi7. 1. 3 Harici Pompalar7. 2 Gübre Uygulama   Sistemlerinin Karşılaştırılması7. 3 Enjeksiyon Güvenlik Sistemleri7. 4 Gübre Tank Hacminin Hesaplanması7. 5 Gübre Uygulama Hızının Hesaplanması7. 6 Sulama Suyundaki Besin Elementi     Düzeyinin HesaplanmasıBÖLÜM  8FERTİGASYONDA TOPRAK veBİTKİNİN İZLENMESİ8. 1 Bitkinin İzlenmesi8. 1. 1 Bitki Yaprak Su Potansiyeli8. 1. 2 Yaprak Sıcaklığı8. 2 Toprağın İzlenmesi8. 2. 1 Analiz için Toprakta    Örneklemenin Yapılması8. 2. 2 Toprak Analizleri8. 2. 3 Toprak Su İçeriğinin İzlenmesi BÖLÜM  9FERTİGASYON ve DAMLA SULAMASİSTEMLERİNDE  ORTAYA ÇIKANSORUNLAR ve ÇÖZÜM YOLARI9. 1 Tıkanma9. 2 Yıkama ve Filtreleme9. 3 Tıkanmayı Önlemek veya   Gidermek İçin Kulanılan Kimyasalar9. 3. 1 Asit Uygulaması9. 3. 2 Klor Uygulaması9. 4 Fertigasyonda Uyulması   Gereken Önemli Hususlar BÖLÜM 10TOPRAKSIZ KÜLTÜR ve FERTİGASYON10. 1 Topraksız Kültür10. 1. 1 Topraksız Kültürde   Kulanılan Materyaler10. 1. 2 Topraksız Kültürde Kulanılan    Bazı Materyalerin Özelikleri10. 2 Topraksız Kültür Uygulama ve Fertigasyon10. 2. 1 Fertigasyon Uygulamaları BÖLÜM  1FERTİGASYONDA GÜBRE veDİĞER KİMYASALARINUYGULAMA HESAPLARI1. 1 Örnek Gübre Uygulama Hesapları1. 2 Örnek Asit ve Klor Uygulama Hesapları EKLEREK-1 ÇEŞİTLİ BİTKİLERİN BESİN   ELEMENTLERİ TÜKETİM MİKTARIEK-2 AMONYAKTAN ELDE EDİLEN AZOTLU  GÜBRELER ve FERTİGASYONDA  KULANILABİLECEK ÇEŞİTLİ GÜBRELEREK-3 SULAMA SUYU ELEKTRİKSEL  İLETKENLİĞİ ile ÇÖZELTİ  KONSANTRASYONU   ARASINDAKİ İLİŞKİLEREK-4 BAZI KATYON/ANYON ve   MOLEKÜLERİN EKİVALENT AĞIRLIKLARIEK-5 BAZI ÖLÇÜ BİRİMLERİNİN DÖNÜŞÜMLERİEK-6 BAZI BESİN ELEMENTLERİNİN  DÖNÜŞÜM KATSAYILARIEK-7 PERİYODİK CETVEL.

Yazar :

Hasad Fertigasyon Kitabı Hasad torrenti indir

 • Yazar:
 • Yayımcı:
 • Yayın tarihi:
 • kapak:
 • Dil:
 • ISBN-10:
 • ISBN-13:
 • boyutlar:
 • Ağırlık:
 • Ciltli:
 • Dizi:
 • sınıf:
 • Yaş:
 • Yazar:
 • Fiyat: 28,25 TL

Kitap eleştirileri

Hasad Fertigasyon Kitabı

Kitap başlığı

Boyut

bağlantı

Hasad Fertigasyon Kitabı okumak itibaren EasyFiles

5.2 mb. indir kitap

Hasad Fertigasyon Kitabı indir itibaren OpenShare

5.7 mb. indir ücretsiz

Hasad Fertigasyon Kitabı indir itibaren WeUpload

5.4 mb. okumak kitap

Hasad Fertigasyon Kitabı indir itibaren LiquidFile

5.9 mb. indir

Hasad Fertigasyon Kitabı Hasad torrenti indir

Kitap başlığı

Boyut

bağlantı

Hasad Fertigasyon Kitabı okumak içinde djvu

3.9 mb. indir DjVu

Hasad Fertigasyon Kitabı indir içinde pdf

3.4 mb. indir pdf

Hasad Fertigasyon Kitabı indir içinde odf

3.4 mb. indir ODF

Hasad Fertigasyon Kitabı indir içinde epub

3.3 mb. indir ePub

İlgili kitaplar

 • Hasad Sızma Zeytinyağı ve Kalite Faktörleri Kitabı Yazar    :    Tutor. Dr. Ali Bayrak Arş. Grv. Mustafa KIRALAN ISPN    :    978-975-837-65-7 Boyut    :    15. 5x21. 5 Sayfa    :    80 Kağıt    :    1. Hamur Baskı ...