Seçkin Yayıncılık tüm kitaplar Seçkin Yayıncılık indir

  • Ev
  • // Seçkin Yayıncılık tüm kitaplar Seçkin Yayıncılık indir
İcra ve İflas Kanunu - Remzi Özmen
İcra ve iflas kanun yönetmeliğinin yanı sıra güncel icra ve iflas harçlarına da kitapta yer verilmiştir. Kitapta Bulunan Konu Başlıkları - İcra ve İflâs Kanunu (204) - İcra ve İflâs Kanunu Nizamnamesi - İcra ve İflâ...

Seçkin Yayıncılık

Müsadere
Müsadere Müsadere, sanık ile devlet ya da ait olduğu kamusal teşekülü bir ceza davasında karşı karşıya getiren ve çok sıkça uygulama alanı bulan, niteliği itibarıyla güvenlik tedbiri niteliğindeki önemli bir yaptırı...

Seçkin Yayıncılık

Günümüz Demokrasilerinde Kuvvetler İlişkisi ve 1982 Anayasası'nda Sorunlar
Günümüz Demokrasilerinde Kuvetler İlişkisi ve 1982 Anayasası'nda Sorunlar - Devletin Hukuki Fonksiyonlarının Tasnifi - Kuvetler Ayrılığı Prensibi - Günümüz Demokrasilerinde Kuvet İlişkileri – Hükümet Modeleri - ...

Seçkin Yayıncılık

Hazine Taşınmazlarında Yatırım Fırsatları
Hazine Taşınmazlarında Yatırım Fırsatları Ekonomimizin büyümesi ve istihdamın artırılması amacıyla, yatırımlar teşvik edilmektedir. Yatırım teşviklerinin önemli bir kısmı ise yatırımcılara kamuya ait arazi ve arsala...

Seçkin Yayıncılık

Mastercam V9 İle Tasarım Ve İmalat Uygulamaları
Mastercam V9 İle Tasarım Ve İmalat Uygulamaları Bu kitap, içerik olarak, kulanıcının kendi kendine Mastervcam programı arayüzü, çizim teknikleri ve pratik yaklaşımlarla Bilgisayar Destekli İmalat (CAM) teknikleri ha...

Seçkin Yayıncılık

İdari Yargı Mevzuatı - Remzi Özmen
İdari Yargı'ya dair ilgili tüm kanunların yer aldığı kitaba ilgili harç tarifeleri de eklenmiştir. Kitapta Bulunan Konu Başlıkları - İdarî Yargılama Usulü Kanunu (257) - Danıştay Kanunu (2575) - Uyuşmazlık Mahkemesi...

Seçkin Yayıncılık

Gemi Formunun Hidrostatiği ve Stabilitesi
Gemi Formunun Hidrostatiği ve Stabilitesi Gemi Formunun Hidrostatiği ve Stabilitesi - Yrd. Doç. Dr. Erinç Dobrucalı Kitap Tanıtım Yazısı (Kapaktan): Kitap, Deniz Harp Okulunda Gemi İnşa dersleri veren yazarın, ders ...

Seçkin Yayıncılık

Kooperatif Genel Kurulu ve Genel Kurul Kararlarının İptali
Koperatif Genel Kurulu ve Genel Kurul Kararlarının İptali Kitaptan Bulunan Konu Başlıkları - Koperatif Genel Kurulu'nun Hukuki Niteliği - Genel Kurul'un Yetkileri ve Sınırları - Genel Kurul Öncesi İşlemler ...

Seçkin Yayıncılık

Hukuk Muhakemeleri Kanunu
Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hukuk Muhakemeleri Kanunu - Mutlu Dinç & Çilem Bahadır Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliği/Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu/Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmel...

Seçkin Yayıncılık

Forex Piyasası İşlemleri (Türev Piyasalar – Teknik Analiz)
Forex Piyasası İşlemleri (Türev Piyasalar – Teknik Analiz) Forex Piyasası İşlemleri (Türev Piyasalar – Teknik Analiz) - Yrd. Doç. Dr. Beyhan Yaslıdağ Günümüzde her ölçekte yatırımcının sadece internet bağlantıs...

Seçkin Yayıncılık

Üretim Yöntemleri Ve İmalat Teknolojileri
Üretim Yöntemleri Ve İmalat Teknolojileri Üretim Yöntemleri ve İmalat Teknolojileri Gördüğü büyük ilgi sayesinde her bir baskısı kısa sürede tükenen kitabın gözden geçirilmiş ve güncelenmiş 4. baskısı gelen yoğun is...

Seçkin Yayıncılık

Kamu Politikası
Kamu Politikası Kamu Politikası - Hasan Hüseyin Çevik & Süleyman Demirci Kamu politikası sadece kamu yönetimi ve siyaset bilimi kapsamında değil kamu hizmeti niteliği olan bütün alanlardaki faliyetlerin, programları...

Seçkin Yayıncılık

Türk Medeni Kanunu
Türk Medeni Kanunu, TMK Yürürlülüğü, Uygulama Şekli gibi birçok ilgili yönetmeliğin eklendiği kitap, tüm hukukçuların faydalanabileceği en güncel mevzuatı içermektedir. Kitapta Bulunan Konu Başlıkları - Türk Medenî ...

Seçkin Yayıncılık

İcra ve İflas Kanunu 3. Cilt - (Açıklamalı - İçtihatlı)
İcra ve İflas Kanunu 3. Cilt - (Açıklamalı - İçtihatlı) İcra ve İflas Kanunu'nun her bir madesi, genel olarak ve alt başlıklar halinde tek tek açıklanmış diğer kanunlarla irtibat kurulmuş, ilgili tüzük yönetmelik v...

Seçkin Yayıncılık

Elektrik Makinaları 1
Elektrik Makinaları 1 Elektrik Makinaları 1 - Güngör Bal Prof. Dr. Güngör BAL tarafından, gözden geçirilmiş 5. baskısı yapılan kitap, üniversitelerin Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümlerinde lisans seviyesinde ...

Seçkin Yayıncılık

Kıymetli Evrakın Ziyaı ve İptali (Öğretide ve Uygulamada)
Kıymetli Evrakın Ziyaı ve İptali (Öğretide ve Uygulamada) Kıymetli Evrakın Ziyaı ve İptali (Öğretide ve Uygulamada) - Özkan Gültekin Söz konusu bu çalışma ile “Kıymetli Evrakın Ziyaı ve İptali” konusu, hem teo...

Seçkin Yayıncılık

İş Kanunları - Remzi Özmen
Milyonlarca işçiyi ve işvereni ilgilendiren İş Kanunları ve ilgili mevzuatı bu kitapta bulabilirsiniz. Kitapta İş Kanunu'nun yanı sıra Anayasa ve Borçlar Kanunu'nun ilgili madeleri de eklenmiştir. Kitapta Bulunan Ko...

Seçkin Yayıncılık

Kat Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesi
Kat Karşılığı İnşat Yapım Sözleşmesi Kat Karşılığı İnşat Yapım Sözleşmesi - Nezih Sütçü İnceleme konumuz olan kat karşılığı inşat yapım sözleşmesi, uygulamada çok yaygın olmasına rağmen yasal alt yapısı olmayan bir ...

Seçkin Yayıncılık

A'dan Z'ye PHP
A'dan Z'ye PHP (Regex, Curl, Mysql, Mysqli, Pdo, Xml, Soap, Gd, Oop, Imap, Pop3, Sqlıte, Ajax, Mvc, Codeıgnıter, Seo, Rest)A'dan Z'ye PHP kitabı, PHP Programlama dilini öğrenmek isteyen okuyuculara, başlangıç, orta ...

Seçkin Yayıncılık

Genel Muhasebe - Çift Taraflı Kayıt Sisteminin Temelini Kavramaya Yönelik Uygulamalı Anlatım
Genel Muhasebe - Çift Taraflı Kayıt Sisteminin Temelini Kavramaya Yönelik Uygulamalı Anlatım Genel Muhasebe - Çift Taraflı Kayıt Sisteminin Temelini Kavramaya Yönelik Uygulamalı Anlatım - Yrd. Doç. Dr. Kamuran Soy...

Seçkin Yayıncılık

Solidworks İle Ürün Tasarımı Ve Örnek Uygulamalar
Solidworks İle Ürün Tasarımı Ve Örnek Uygulamalar Solidworks ile Ürün Tasarımı ve Örnek Uygulamalar - Hacı Soğukpınar Bu kitap Solidworks programını daha önceden kulanmamış, yeni öğrenenler için kendi başlarına öğre...

Seçkin Yayıncılık

Nafaka Ve Nafaka Alacaklarının Yabancı Ülkelerde Tahsili
Nafaka Ve Nafaka Alacaklarının Yabancı Ülkelerde Tahsili Kitapta, incelenmiş olan nafaka konusu 2. 1. 201 tarih ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümleri dikate alınarak açıklanmış ve özelikle dipnotlarda konu ile...

Seçkin Yayıncılık

Fransızca Sözcük Bilgisi - Le Lexique Du Français
Fransızca Sözcük Bilgisi - Le Lexique Du Français Sözcükler yalnızca sözlüklerde tek başlarına bulunurlar. Bir sözcüğün gerçek anlamı / anlamları farklı bağlam ve durumlarda kulanıldıklarında ortaya çıkar. Bu kitap...

Seçkin Yayıncılık

Maddi Tazminat Esasları Ve Hesaplanması
Madi Tazminat Esasları Ve Hesaplanması Boy derece teknik bir konu olan madi tazminatın hesaplanmasına ilişkin kapsamlı bilgi, cetveler ve kitabın yazarının mesleki deneyimlerini ihtiva eden çalışma, hukukçular için ...

Seçkin Yayıncılık

Yönetsel Devlet
Yönetsel Devlet Yönetsel Devlet - Selman Karakul Yönetsel devlet" ya corn rows "idari devlet" (administrative state) kavramı, Sanayi Devrimi'nin sonuçlarına bağlı olarak, 19. yüzyıl sonlarından itibaren merkezi devl...

Seçkin Yayıncılık

Delphi 2009 – 2010
Delphi 209 – 2010 Standart Pascal Programlama Dili’nin devamı olan Delphi, öğrenilmesi kolay olduğu için tercih edilmekte ve dünyada en yaygın kulanıma sahip diler arasında yer almaktadır. Bu kitap, Bilgisayar Mühe...

Seçkin Yayıncılık

Lojistik - (İlkeleri ve Yönetimi)
Lojistik - (İlkeleri ve Yönetimi) Lojistik alanında yaşanan gelişmeler, bu alanda nitelikli işgücü ihtiyacını ortaya çıkarmış, ihtiyaca cevap vermek üzere bu konuda ön lisans ve lisans düzeyinde bölümler açılmış, l...

Seçkin Yayıncılık

Elektrik Makinaları 2 - İlhami Çolak
Professors. Dr. İlhami ÇOLAK tarafından, gözden geçirilmiş ve güncelenmiş 4. baskısı yapılan kitap, üniversitelerin Elektrik-Elektronik mühendisliği bölümlerinde lisans seviyesinde okutulmakta olan "Elektrik Makina...

Seçkin Yayıncılık

Ortaklıklar Hukuku
Ortaklıklar Hukuku Bu çalışma, öğrencilerin, Ortaklıklar Hukuku dersleri esnasında, öğrendikleri bilgileri uygulamalarını ve pekiştirmelerini amaçlamaktadır. Ancak aynı zamanda bu çalışmanın bir yardımcı çalışma old...

Seçkin Yayıncılık

Elektronik Devrelerde Hata:Arıza Arama
Yayınlandığı tarihten sonra, çok sayıda olumlu mesaj alan kitap, gelen istek ve öneriler doğrultusunda güncelenmiş 2. Baskısında "Sürücü Sorunları ve Çözümleri" ve "Hardisk ve Windows Ağ Sisteminde Arıza" konuların...

Seçkin Yayıncılık

Türkiye'de Halkla İlişkilerin Gelişimi
Türkiye'de Halkla İlişkilerin Gelişimi Halka ilişkilerin felsefi ve toplumsal boyutlarını inceleyen çalışmalar ağırlıklı olarak wikiup dışında bulunmaktadır. Ülkemizde bu tür kitaplar malesef fazla bulunmamaktadır....

Seçkin Yayıncılık

Polis Mevzuatı - Remzi Özmen
Descendant kanun değişikliklerin işlendiği kitap, metropolises, metropolises adayı ve her kademede bulunan emniyet mensuplarının bilmek zorunda oldukları tüm mevzuatı içermektedir. Skirt güvenlik mensuplarının judo ...

Seçkin Yayıncılık

Hazine İşlemleri ve Çağdaş Hazine Yönetimi
Hazine İşlemleri ve Çağdaş Hazine Yönetimi Ocak 2012’de yayınlanan “Bright Growth: restoring the lustre of European Monetary Variety” başlıklı raporda Türkiye Avrupa Bölgesinde kamu borcunun azaltımında örnek ülke o...

Seçkin Yayıncılık

Ekonomik Ve Finansal Göstergeler Rehberi
Ekonomik Ve Finansal Göstergeler Rehberi Ekonomik ve Finansal Göstergeler Rehberi - Elif Çepni Kitap, uzun yılar üniversitelerde “İktisada Giriş, Temel Ekonomi, Makroekonomi, Mikroekonomi, İktisadi Kalkınma, Türkiye...

Seçkin Yayıncılık

Tüm Yönleriyle Kabahatler Hukuku
Tüm Yönleriyle Kabahatler Hukuku Kitabın, birinci bölümünde, mevzuata, yaptırım olarak, para cezası öngörüldüğü veya kabahat olarak adlandırıldığı halde, idari veya adli nitelikte olmayan, para cezaları ile kabahatl...

Seçkin Yayıncılık

Anayasa Yargısında İtiraz Yolunda İlk İnceleme
Anayasa Yargısında İtiraz Yolunda İlk İnceleme Mahkemelerce yapılan anayasaya aykırılık itirazlarında Anayasa Mahkemesinin yapmış olduğu ilk inceleme sorunların en çok yoğunlaştığı aşamadır. Yüksek mahkemenin bu aşa...

Seçkin Yayıncılık

İşletme Yönetimi
İşletme Yönetimi İşletme Yönetimi - Hasan Tutar Üniversitelerin fakülte ve yüksekokularında okutulan İşletme Yönetimi / Genel İşletme/İşletme Bilimine Giriş dersi için hazırlanan bu çalışma, hızla gelişen teknoloji ...

Seçkin Yayıncılık

Network Sistemleri (Sistem Yöneticinin El Kitabı: Osi Katmanlı Yapı, Ipv4 Ve Ipv6, Wifi, Wimax, Lte)
Gözden geçirilmiş ve genişletilmiş 3. baskısını yapan kitap, class iki baskının ardından yazara gelen istek, eleştiri ve öneriler dikate alınarak hazırlanmıştır. Kitapta özelikle, kablosuz ağlar konusu IE 802. 1 ac-...

Seçkin Yayıncılık

Yönetim ve Organizasyon - (Çağdaş Sistemler ve Yaklaşımlar)
Yönetim ve Organizasyon - (Çağdaş Sistemler ve Yaklaşımlar) Gözden geçirilmiş 4. Baskısını yapan kitap, yazarın uzun yılar süren akademik çalışmalar ve özel sektörde elde etiği tecrübelerin ürünüdür. Kitabın, ilk 3...

Seçkin Yayıncılık

Belediye Kanunu (Büyükşehir Belediye Kanunu)
Belediye Kanunu (Büyükşehir Belediye Kanunu) Belediye Kanunu (Büyükşehir Belediye Kanunu) - Sadetin Doğanyiğit Belediyeler için bir taraftan kıt kaynaklarla oluşan bütçelerin israftan uzak, verimli ve plan hedefleri...

Seçkin Yayıncılık

Sayısal Tasarım: Xilinx Vivado ile FPGA Uygulamaları Destekl - Burak Kelleci
Kitap, üniversitelerde elektrik, elektronik ve bilgisayar mühendisliği lisans ve yüksek lisans programlarında gösterilen donanım tanımlama dileri ile karmaşık sayısal sistemlerin tasarım dersleri için VHDL ve Verilo...

Seçkin Yayıncılık

Muhasebe Hileleri Ve Vergiden Kaçınma Türk Vergi Mevzuatındaki Yasallığı
Gördüğü ilgi sonucunda, güncel mevzuata göre güncelenmiş 2. Baskısını yapan kitap, birçok mükelefin, başını ağrıtan konuların başında gelen "Vergiden Kaçınma" ve "Peçeleme" konusunu ele almaktadır. Kitap özelikle m...

Seçkin Yayıncılık

Yarıiletkenler ve Optoelektronik Uygulamaları - 150 Şekil ve Çözümlü Örnek Problemlerle Desteklenmiş
Yarıiletkenler ve Optoelektronik Uygulamaları - 150 Şekil ve Çözümlü Örnek Problemlerle Desteklenmiş Yarıiletkenler ve Optoelektronik Uygulamaları - 150 Şekil ve Çözümlü Örnek Problemlerle Desteklenmiş - Prof. Dr. A...

Seçkin Yayıncılık

İnançlı İşlem Ve Muvazaa Davaları
İnançlı İşlem Ve Muvaza Davaları İnançlı İşlem ve Muvaza Davaları - Eraslan Özkaya 6. baskısına ulaşan eserde, üçüncü kişilerin açtıkları muvaza davalarında Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Sosyal Sigortalar Hukuku a...

Seçkin Yayıncılık

Kitap Türleri

Seçkin Yayıncılık tüm kitaplar Seçkin Yayıncılık torrenti indir

Seçkin Yayıncılık