Nobel Akademik Yayıncılık tüm kitaplar Nobel Akademik Yayıncılık indir

  • Ev
  • // Nobel Akademik Yayıncılık tüm kitaplar Nobel Akademik Yayıncılık indir
1960-1980 Arası İslamcı Dergiler: Toparlanma Ve Çeşitlenme
1960-1980 Arası İslamcı Dergiler: Toparlanma Ve Çeşitlenme 1960-1980 Arası İslamcı Dergiler: Toparlanma Ve Çeşitlenme Ulus devlet serüveninin çeperinde şekilenen içe kapanma dönemi¬nin düşünce dünyasında da cidi bir...

Nobel Akademik Yayıncılık

Dil Bilimi
Dil Bilimi Dil Bilimi, özelikle Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri için hazırlanmış bir giriş kitabıdır. Burada tarih içinde Dil Bilimini bu güne getiren çalışmalar, Dil Bilimin çalışma alanları, önemli Dil Bilimcile...

Nobel Akademik Yayıncılık

Sinyal ve Sistemler - Signals and Sistems
Sinyal ve Sistemler - Signals and Sistems 571 tam çözümlü problem • Tüm sinyaler ve sistemler kavramlarının öz ve anlaşılır açıklamaları • Doğrusal, zamanla değişmeyen sistemlerin analizi için dönüşüm teknikleri,...

Nobel Akademik Yayıncılık

Aktif Öğrenme Teknikleriyle Dil Bilgisi Öğretimi
Aktif Öğrenme Teknikleriyle Dil Bilgisi Öğretimi Dil bilgisi, dilin mantık ve anlam dünyasını kuralar yoluyla öğreten bilim dalıdır. Ana dilinin inceliklerini, düşünce ve duygu evrenini, toplumun değerlerini öğretir...

Nobel Akademik Yayıncılık

Tutum, Tutum Değişimi ve İkna - H. Andaç Demirtaş Madran
Tutum, Tutum Değişimi ve İkna - H. Andaç Demirtaş Madran Bu kitap, birçok disiplinde öemle üzerinde durulan konulardan biri olmakla birlikte, özelikle sosyal psikolojinin, siyaset biliminin, pazarlamanın ve iletişim...

Nobel Akademik Yayıncılık

Sosyal Psikolojide Değerler Ve Ahlak: Kuramlar Ve Ölçekler
Değerler ve ahlak, son dönemlerde sosyal psikolojinin en heyecan verici ve en fazla araştırma üretilen alanları hâline gelmiştir. Elinizdeki bu kitap da, değerler ve ahlak konularında Türkiye’de geliştirilmiş veya T...

Nobel Akademik Yayıncılık

Çocuk Ve Basketbol - Y. Gökhan Yalçın
Çocuk Ve Basketbol - Y. Gökhan Yalçın Birçok spor branşında olduğu gibi basketbolda da erken yaşlarda alınan sportif eğitimin yüksek performans yaşındaki sportif performansa etkisi büyüktür. Kitap da basketbol sporu...

Nobel Akademik Yayıncılık

Psikolojik Danışma Ve Rehberlikte Çağdaş Bir Anlayış
Psikolojik Danışma Ve Rehberlikte Çağdaş Bir Anlayış Psikolojik Danışma ve Rehberlik konusunda yazılmış olan bu kitap, insana yardım mesleklerinde çalışanlara, öğrencilere ve konuya ilgisi olan herkese hitap etmekte...

Nobel Akademik Yayıncılık

Vergi Hukuku Ve Türk Vergi Sistemi
Vergi Hukuku Ve Türk Vergi Sistemi Kitap, meslek yüksekokularında okutulan Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi dersleri müfredatına göre hazırlanmıştır. Bu dersler iki ayrı dönemde okutulmaktadır. Ancak birbirinin ta...

Nobel Akademik Yayıncılık

Küresel Rekabette Etkin Devlet
Küresel Rekabete Etkin Devlet Eserin temel tezi, etkin piyasa ile etkin devletin birbirine rağmen oluşamayacağıdır. Ayrıca bu ilişkinin küresel rekabet sürecinde çok daha belirgin şekilde ortaya çıktığı savunulmakta...

Nobel Akademik Yayıncılık

Uygulamada Şema Terapi: Şema Mod Yaklaşımına Giriş Rehberi-Gitta Jacob
Uygulamada Şema Terapi: Şema Mod Yaklaşımına Giriş Rehberi-Gita Jacob Uygulamada Şema Terapi: Şema Mod Yaklaşımına Giriş Rehberi - Arnoud Arntz & Gita Jacob Uygulamada Şema Terapi, uygulamalarında şema terapiden yar...

Nobel Akademik Yayıncılık

İletişim Ve Medya-Dilek Çiftçi Yeşiltuna
İletişim Ve Medya-Dilek Çiftçi Yeşiltuna Bu kitapta Yeşiltuna, birçok toplumsal soruna, iletişim ve medya boyutundan ışık tutmaktadır. Ulusal sınırların aşılarak küsel politikaların, medya ve iletireşim süreçleri üz...

Nobel Akademik Yayıncılık

İşlemler Yönetimi
İşlemler Yönetimi Yayınlarımız arasında yer alan Schaum’s serisinden İşlemler Yönetimi kitabı, güncel işlemler yönetimi dersinin içeriğinin tümünü kapsamaktadır. Çalışma, kuramsal ve uygulamaya yönelik önemli konula...

Nobel Akademik Yayıncılık

Halide Edip Adıvar İncelemeleri
Halide Edip Adıvar, Türk edebiyatının ve siyasetinin önemli bir ismidir. Onun edebi ve siyasi çalışmaları bugün de önemini korumaktadır. Haçlı emperyalist işgalcilere karşı verdiğimiz istiklâlci mücadelemiz olan Mi...

Nobel Akademik Yayıncılık

En Popüler 101 Oyun Terapisi Tekniği - 101 More Favorite Play Therapy Techniques - Heidi Gerard Kaduson
“Bu kitap, çocuklarla yaptığı çalışmalarda çeşitlilik ve yaratıcılık arayan tüm klinik uzmanların kütüphanesinde yer almalıdır. En Popüler 101 Oyun Terapisi Tekniği terapistler için güçlü ve uygulanabilir resim, oyu...

Nobel Akademik Yayıncılık

Öğrenme Psikolojisi - Human Learning - Jeanne Ellis Ormrod
Öğrenme Psikolojisi - Human Learning - Jeane Elis Ormrod Öğrenme Psikolojisi - Human Learning - Jeane Elis ORMROD Genelde canlıların, özelde ise insanoğlunun nasıl öğrendiğine dair araştırma sonuçları her geçe...

Nobel Akademik Yayıncılık

Uygulamalı Elastisite Teorisi
Uygulamalı Elastisite Teorisi Elinizdeki bu Uygulamalı Elastisite Teorisi kitabı, katı cisimler mekaniği esas alınarak hazırlanmış olup yük altında elemanda oluşan gerilme, genleme ve şekil değişimlerinin hesaplanma...

Nobel Akademik Yayıncılık

Kinesiyolojide İstatistik
Kinesiyolojide İstatistik Kinesiyolojide İstatistik kitabı, ölçme, araştırma, verilerin düzenlenmesi ve gösterilmesi, mod, ortanca, ortalama ve değişkenlik ölçütleri gibi birçok temel istatistik konularını kapsamakt...

Nobel Akademik Yayıncılık

Bir Tuhaf Gökyüzü
Bir Tuhaf Gökyüzü bir tuhaf gökyüzübir paslı sabaha uyandıruhi bey gökyüzüne baktıpaslı bir teneke söylendikoca bir makas aldıkesti gökyüzünü ikiyemapmavi bir su aktıdoldurdu sürahiyeiçti bardak bardakmapmavi oldu k...

Nobel Akademik Yayıncılık

10 Parmak F Klavye Öğrenimi - Fatma Atıgan
10 Parmak F Klavye Öğrenimi - Fatma Atıgan 10 Parmak F Klavye Öğrenimi - Fatma Atıgan Günümüzde artık ilkokul çağından başlayarak öğretilmeye çalışılan bilgisayar kulanımı ve bununla ilintili olan on parmak klavye k...

Nobel Akademik Yayıncılık

Toprak Fiziği Uygulamaları
Toprak Fiziği Uygulamaları Laboratuvar çalışmalarında doğru sonuçlar almak ve başarıya ulaşmak için mutlaka olması gereken unsurlar vardır. Ayarları yapılmış doğru çalışan alet ve donanımlar, çalışma kuralarına uyum...

Nobel Akademik Yayıncılık

Victor Vasarely
Çağdaş sanatın en önemli temsilcilerinden biri olarak kabul edilen Victor Vasarely (1906-197), özelikle Op Art olarak bilinen modern sanat akımının kurucusu olarak hem Avrupa’da hem de Amerika’da çok ünlü bir isim....

Nobel Akademik Yayıncılık

Film Yapımı-Sedat Cereci
Film Yapımı-Sedat Cereci İmgelemindeki sınırsız dünyayı çekici ve etkileyici biçimde görsel tekniklerle somutlaştıran insan, yaşanmış ve imgesel öyküleri filmle gerçeğe dönüştürmüş, filmlerin görkemli atmosferinde ...

Nobel Akademik Yayıncılık

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi  ....

Nobel Akademik Yayıncılık

Reklamda Rekabetin Anahtarı Medya Planlama
Reklamda Rekabetin Anahtarı Medya Planlama Muhteşem bir müzik parçası bestelediğimizi, inanılmaz bir tablo resmetiğimizi veya bir heykel vücuda getirdiğimizi hayal edelim. Şayet bu eseri hedef kitlemizle paylaşmazsa...

Nobel Akademik Yayıncılık

Uygulamalı Davranış Analizi (Eğitimciler İçin) - Applied Behavior Analysis For Teacher-Anne C. Troutman
Uygulamalı Davranış Analizi (Eğitimciler İçin) - Aplied Behavior Analysis For Teacher-Ane C. Troutman Uygulamalı Davranış Analizi (Eğitimciler İçin) - Aplied Behavior Analysis For Teacher Bu kitabın çevirisine bir g...

Nobel Akademik Yayıncılık

Araştırma Yöntem Ve Teknikleri
Araştırma soru sormakla başlar. Bilgiye erişmek ve bilginin doğru kulanımı araştırmacının temel uğraşlarından birisidir. Araştırma yapma ve sonuçlarını doğru yorumlamanın önemi günümüzde daha da artmıştır. Dört mil...

Nobel Akademik Yayıncılık

Bitkisel Üretimde Pratik Bilgiler-Ali Kürşat Şahin
Bitkisel Üretimde Pratik Bilgiler-Ali Kürşat Şahin Bitkisel Üretimde Pratik Bilgiler “Bitkisel Üretimde Pratik Bilgiler” adlı bu kitap bitkisel üretime ilgi duyan, bitkisel üretimde bulunacak ve bitkisel üretim yapa...

Nobel Akademik Yayıncılık

Anatomi Ve Fizyoloji İnsan Biyolojisi-Abdurrahman Aktümsek
Anatomi Ve Fizyoloji İnsan Biyolojisi-Abdurahman Aktümsek Anatomi ve Fizyoloji İnsan Biyolojisi - Abdurahman Aktümsek Bu kitap, biyoloji öğrencilerinin anatomi ve fizyoloji veya insan biyolojisi dersini daha iyi anl...

Nobel Akademik Yayıncılık

Adli Psikoloji
Adli psikologlar, adli sistemde bilirkişiliğine başvurulan uzmanlardandır. Psikolojinin ve hukukun kesişme noktasındaki adli psikoloji psiko-yasal sorunların çözümünde bilimsel veri üretmeyi, verileri genelgeçer ku...

Nobel Akademik Yayıncılık

Örgütsel Davranış - Pearson
Örgütsel Davranış - Pearson Çalışma ve iş yaşamıyla ilgili olan, bu konuda bilgisini artırmak, konulara bakış açısını genişletmek ve uygulamalarını analiz edip geliştirmek isteyen herkesin yararlanabileceği bu kitap...

Nobel Akademik Yayıncılık

Örgütsel Vatandaşlık ve Örgütsel Adalet
Örgütsel Vatandaşlık ve Örgütsel Adalet Liderlik konusu, insanlık tarihi kadar eski olmasına rağmen devamlı yenilenen ve gelişen bir kavramdır. Liderlik kabiliyeti, her insanda az veya çok bulunan ve istendiğinde ge...

Nobel Akademik Yayıncılık

Türkye - Avrupa Birliği Sektörel Rekabet Analizleri
Türkye - Avrupa Birliği Sektörel Rekabet Analizleri Piyasa ekonomisinin gelişmesi ile birlikte daha da önemli hale gelen rekabet gücü kavramları üzerinde yazarlar tarafından tanımsal bir birliktelik oluşturulamamas...

Nobel Akademik Yayıncılık

Nükleer ve Parçacık Fiziği
Nükler ve Parçacık Fiziği Bu kitap öncelikli olarak lisans öğrencilerine hitap edecek şekilde yazılmış olmakla birlikte nükler ve parçacık fiziğinde lisans sonrası çalışmalar yapmak isteyenler tarafından da kulanabi...

Nobel Akademik Yayıncılık

Temel Mühendislik Devre Analizi / Basic Engineering Circuit Analysis - R. Mark Nelms
Temel Mühendislik Devre Analizi / Basic Enginering Circuit Analysis - R. Marking Nelms Temel Mühendislik Devre Analizi / Basic Enginering Circuit Analysis - J. DAVID IRWIN , R. MARKING NELMS Irwin ve Nelms tara...

Nobel Akademik Yayıncılık

Çevrimiçi Satış: Bugünden Geleceğe Bir Potansiyel
Çevrimiçi Satış: Bugünden Geleceğe Bir Potansiyel Çevrimiçi Satış: Bugünden Geleceğe Bir Potansiyel Güçlü bir pazarlama yönetimi, bir firmanın finansal performansını artırır. Çünkü satışı kolaylaştırır. Günümüzde is...

Nobel Akademik Yayıncılık

Japon ve Koi Havuz Balıkları - Yıldırım Çelebi
Japon ve Koi Havuz Balıkları - Yıldırım Çelebi Bu eserde, Koi ve Japon balıklarının renkli ve gizemli dünyaları tanıtılmaktadır. Japon balıklarının çeşitleri, hastalıkları, beslenmeleri ve yaşam ortamları ile dağıl...

Nobel Akademik Yayıncılık

Sayısal Sinyal İşleme (Digital Signal Processing) - John G. Proakis
Sayısal Sinyal İşleme (Digital Signal Procesing) - Men's room JAIL. Proakis Elinizde bulunan dördüncü basım, ayrık-zamanlı sinyalerin, sistemlerin ve modern sayısal sinyal işlemenin temelerini içermektedir. Elektri...

Nobel Akademik Yayıncılık

Felsefeye Giriş
Felsefeye Giriş Felsefeye Giriş, bir disiplin ve entelektüel faliyet olarak felsefeye giriş yapmayı amaçlayan kimseler için kaleme alınmıştır. Eser, bu girişi felsefenin kendisini, temel kavramını, akım ve konuların...

Nobel Akademik Yayıncılık

Dünden Bugüne Türk - Ermeni İlişkileri
Dünden Bugüne Türk - Ermeni İlişkileri Bu kitap, Türk- Ermeni ilişkilerini, Türkler ile Ermenilerin tarihte karşılaştıkları ilk günden günümüze kadar tarih, kültür, jangle, dil, hukuk, sosyoloji, uluslararası ilişki...

Nobel Akademik Yayıncılık

Uzman Sistemler -bir Yapay Zeka Uygulaması-
Uzman Sistemler -bir Yapay Zeka Uygulaması- Uzman Sistemler hakında yabanı literatürün oldukça zengin olmasına karşın, bu alanda Türkçe kaynak yok denecek kadar azdır. Özelikle de kitap formatında çalışmaların eksik...

Nobel Akademik Yayıncılık

Kitap Türleri

Nobel Akademik Yayıncılık tüm kitaplar Nobel Akademik Yayıncılık torrenti indir

Nobel Akademik Yayıncılık