1960-1980 Arası İslamcı Dergiler: Toparlanma Ve Çeşitlenme Nobel Akademik Yayıncılık indir

 • Ev
 • // 1960-1980 Arası İslamcı Dergiler: Toparlanma Ve Çeşitlenme Nobel Akademik Yayıncılık indir

1960-1980 Arası İslamcı Dergiler: Toparlanma Ve Çeşitlenme Nobel Akademik Yayıncılık indir

1960-1980 Arası İslamcı Dergiler: Toparlanma Ve Çeşitlenme Nobel Akademik Yayıncılık ücretsiz indir

1960-1980 Arası İslamcı Dergiler: Toparlanma Ve Çeşitlenme 1960-1980 Arası İslamcı Dergiler: Toparlanma Ve Çeşitlenme Ulus devlet serüveninin çeperinde şekilenen içe kapanma dönemi¬nin düşünce dünyasında da cidi bir sınır oluşturduğunu her ge¬çen gün daha iyi anlıyoruz. Gündemler, kavramlar ve meseleleri ele alıştaki öncelikler takip edildiğinde bu durum açıkça gözlemlene¬bilir. Bu sınırlılığı aşma işaretlerinin en somut şekilde görüldüğü dönemin, çok partili hayatın nispeten süreklileştiği 1960-1980 ara¬sı yılar olduğunu söylemek mümkündür. Bir ölçüde, halkın farklı katmanlarının doğrudan sürece dâhil olduğu bu dönem, gerek Tür¬kiye’nin yakın tarihindeki özgül ağırlığı, gerekse de İslamcı düşünce ve yayıncılık tarihindeki yeni arayışlar, mecra tutuşlar, kurumlaş¬malar, çeşitlenmeler ve söylem farklılaşmaları bakımından günü¬müzde de canlı bir şekilde etkisini devam etirmektedir. Ayrıca dönemin faliyetlerinde etkin rol üstlenmiş şahısların önemli bir kısmının hâlen hayata bulunması bugünden yapılacak bir okumanın sınanmış bir gözle de murakabesine imkân vermek¬tedir. Bugünün Türkiyesini siyasete, bürokraside, sivil kurumlarda ve entelektüel alanda taşıyan kadroların çok önemli bir kısmının 1960-1980 döneminde yetişen kuşaklar olduğu dikate alındığın¬da, o yıların önemi daha iyi anlaşılacaktır. Sonuç olarak, günümüzü daha iyi anlamak için, adeta bugünün ana rahmi olan 1960-80 yıl¬larını yakından incelemenin gerekliliği oldukça açıktır. Dolayısıyla gerek tanık olduğumuz sürecin anlaşılmasına katkıda bulunması gerek yaşayan bu tarihî tanıklarla yeni kuşaklar arasında bir köprü oluşturma imkânı vermesi bu çalışmanın hem niyetini hem de kıy¬metini ortaya koymaktadır.

Yazar :

1960-1980 Arası İslamcı Dergiler: Toparlanma Ve Çeşitlenme Nobel Akademik Yayıncılık torrenti indir

 • Yazar:
 • Yayımcı: NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK
 • Yayın tarihi:
 • kapak:
 • Dil:
 • ISBN-10:
 • ISBN-13:
 • boyutlar: Normal Boy
 • Ağırlık:
 • Ciltli:
 • Dizi:
 • sınıf:
 • Yaş:
 • Yazar:
 • Fiyat: 35,00 TL

Kitap eleştirileri

1960-1980 Arası İslamcı Dergiler: Toparlanma Ve Çeşitlenme

Kitap başlığı

Boyut

bağlantı

1960-1980 Arası İslamcı Dergiler: Toparlanma Ve Çeşitlenme okumak itibaren EasyFiles

4.2 mb. indir kitap

1960-1980 Arası İslamcı Dergiler: Toparlanma Ve Çeşitlenme indir itibaren OpenShare

5.4 mb. indir ücretsiz

1960-1980 Arası İslamcı Dergiler: Toparlanma Ve Çeşitlenme indir itibaren WeUpload

5.4 mb. okumak kitap

1960-1980 Arası İslamcı Dergiler: Toparlanma Ve Çeşitlenme indir itibaren LiquidFile

3.1 mb. indir

1960-1980 Arası İslamcı Dergiler: Toparlanma Ve Çeşitlenme Nobel Akademik Yayıncılık torrenti indir

Kitap başlığı

Boyut

bağlantı

1960-1980 Arası İslamcı Dergiler: Toparlanma Ve Çeşitlenme okumak içinde djvu

4.7 mb. indir DjVu

1960-1980 Arası İslamcı Dergiler: Toparlanma Ve Çeşitlenme indir içinde pdf

5.3 mb. indir pdf

1960-1980 Arası İslamcı Dergiler: Toparlanma Ve Çeşitlenme indir içinde odf

5.1 mb. indir ODF

1960-1980 Arası İslamcı Dergiler: Toparlanma Ve Çeşitlenme indir içinde epub

4.1 mb. indir ePub

İlgili kitaplar

 • Dil Bilimi

  Yazar: Nobel Akademik Yayıncılık

  Dil Bilimi Dil Bilimi, özelikle Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri için hazırlanmış bir giriş kitabıdır. Burada tarih içinde Dil Bilimini bu güne getiren çalışmalar, Dil Bilimin çalışma alanları, önemli Dil Bilimcile...

  Sinyal ve Sistemler - Signals and Sistems

  Yazar: Nobel Akademik Yayıncılık

  Sinyal ve Sistemler - Signals and Sistems 571 tam çözümlü problem • Tüm sinyaler ve sistemler kavramlarının öz ve anlaşılır açıklamaları • Doğrusal, zamanla değişmeyen sistemlerin analizi için dönüşüm teknikleri,...

  Aktif Öğrenme Teknikleriyle Dil Bilgisi Öğretimi

  Yazar: Nobel Akademik Yayıncılık

  Aktif Öğrenme Teknikleriyle Dil Bilgisi Öğretimi Dil bilgisi, dilin mantık ve anlam dünyasını kuralar yoluyla öğreten bilim dalıdır. Ana dilinin inceliklerini, düşünce ve duygu evrenini, toplumun değerlerini öğretir...
  Tutum, Tutum Değişimi ve İkna - H. Andaç Demirtaş Madran Bu kitap, birçok disiplinde öemle üzerinde durulan konulardan biri olmakla birlikte, özelikle sosyal psikolojinin, siyaset biliminin, pazarlamanın ve iletişim...