Tarih kitap indir

  • Ev
  • // Tarih kitap indir
Yeniçeriler
"Devşirme memuru, bir haseki ağa yahut turnacıbaşı ağa, oğlan devşirmeye gittiği yerin Hıristiyanlarından büyük rüşvetler alır, 'Burada matluba uygun oğlan bulamadım. ' diyerek başka yere geçerdi. " "Papazlar vaftiz...

Reşad Ekrem Koçu

ABD Tarihi
ABD tarihi son iki yüzyılda dünya tarihine damgasını vurmuştur. Kıtanın gerçek sahibi Kızılderililer’in yerinden edilişinden itibaren dünya hakimiyetine uzanan bir imparatorluğun ilginç hikayesi. Yankeeler. Kızılder...

Allan Nevins, Henry Steele Commager

İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı
19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nda modernleşme sürecini, siyasi, toplumsal ve kültürel değişiklikleri ele alan İlber Ortaylı'nın başyapıtı gözden geçirilmiş baskısıyla Timaş'ta. Sırpça, Yunanca ve Macarca'ya çev...

İlber Ortaylı

Vatan Dostu Sultan Vahidüddin
“Evet milli şahlanışın başında 14 – 15 ve Cumhuriyetin ilanında 19 yaşında bir çocuk olan biz bunca yıl boyunca gördüğümüz işittiğimiz okuduğumuz ve manalandırdığımız şeylerin yekûnu olarak şu hükme varmış bulunuyor...

Necip Fazıl Kısakürek

Osmanlıda Paşalar ve Padişahlar 1421 - 1520 Sultanların Gölgesinde İktidar Mücadelesi
Vezaret kurumu, tüm siyasi teşekküller gibi Osmanlı imparatorluğunun da temel yapı taşlarından biriydi ve bu mevkide bulunan vezirler de devlet mekanizmasının başat unsurlarından idiler. Osman Beg’in Söğüt subaşısı ...

Kasım Bolat

Batı'da Aşk ve Cinsellik
Cinsellik, aşk, bugün tarihçilerin çok fazla ilgisini çeken konulardan ikisi. Birbirinden gözle görülür bir biçimde farklı iki konu, gasper, 12. yüzyıl ahlakçılarının deyişiyle tamamen bedenle, etle ilgili, öbürü is...

Georges Duby

Türkiye'nin Yakın Tarihi
“Osmanlı İmparatorluğu gürültüyle ve aniden ortadan kalktı. Büyük imparatorluklar artlarında üç beş yıllık değil, yüz yıllık sancılar bırakır. ” “İttihatçılar vatanseverdi, bu onların brim gücüydü, brim de hataların...

İlber Ortaylı

Fikrimizin Rehberi Gazi Mustafa Kemal
Ortaokula gelene kadar Mustafa'ydı. Matematik yeteneğiyle Mustafa Kemal oldu. Emperyalizmi dize getirdi, Gazi Mustafa Kemal oldu. Yüzlerce yılın kökleşmiş alışkanlık ve geleneklerini yıktı, Gazi Mustafa Kemal Atatür...

Erol Mütercimler

Bunu Herkes Bilir Tarihte Yanlış Sorulara Doğru Cevaplar
BİLGİ, MİZAH VE ZEKÂTARİHLE BİRLEŞİYOR. Elinizdeki kitap size tarihin şifrelerini, El Dorado’nun yerini, Karındeşen Jack’swank kim olduğunu ya da simya taşının hikmetini öğretmeyecek. Karşınıza pavyonlarda sürten al...

Emrah Safa Gürkan

Çöl Ateşi
Kırmızı Çizgi kitabının yazarından taşları yerinden oynatacak bir kitap daha…LAWRENCE VE BRİTANYA'NIN ARABİSTAN'DAKİ GİZLİ SAVAŞI: 1916-1918"Görevim Türkiye'ye karşı bir Arap isyanı tertip etmektir…"Thomas Edward La...

James Barr, Onur Gayretli (Editör)

Makaleler
Selçuklular Tarihi ile ilgili çalışmalarıyla tanınan ve şüphesiz Ortaçağ Türk Tarihçiliği’nin mihenk taşlarından birisi olan Merhum Prof. Dr. Osman Turan, 20. asrın en önemli ilim adamlarından birisi olmuştur. Prof....

Osman Turan

Kara Kutu Yüzleşme Vakti
Tarih: 5 Ocak 1978. Yer: Ankara. Bülent Ecevit yeni hükümeti kurdu. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı’ndaki gizli toplantıda “devrim” gibi kararlar alındı. Tarih: 12 Eylül 1978. Yer: Kazakistan Alma Ata. Dünya Sağlı...

Soner Yalçın, Enis Batur (Editör), Mehmet Ali Güller (Editör)

Hunlar ve Göktürkler Üzerine
Japonya’da 1868’de başlayan Meici (aydın yönetim) çağı, ülkeyi kısa bir zamanda iktisadi yönden zengin, toplumsal yönden çağdaş bir hale getirdi. İlerleme bilim alanında da görüldü. İlk kuşak Japon Sinologları yetiş...

Kolektif, Yusuf Gedikli (Derleyen)

Gül ve Zambak 1. Cilt Yıldızların Jeanne`ı - Birinci Kitap
1450 Mayıs ayının on the qt günü, Jeanne ormanda sepetini mantarlarla doldururken, talih ona sırt çevirmişti. Birkaç fersah uzaktaki evleri yağmalanmış, anne ve babası katledilmişti. Küçük kardeşi Denis ise ortada y...

Gerald Messadié

Atatürk ve Milliyetçilik
Mustafa Kemal Atatürk, Dünya’ponytail ponytail örneklerini gördüğümüz üzere bir “kurucu baba” olarak Türk milletinin ortak değeridir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bütün kurucu değerleri O’nun şahsında milletimize...

Ali Güler

Modern Sanatın Yedi Anahtarı
“Morley, hem sıradan okura hem de meraklısına sanat ve fikirlerle derinlemesine meşgul olmaları için gerekli araçları sağlayacak görme ve kavrama yöntemlerini sıralıyor. ”Iwona BlazwickWhitechapel Gallery DirektörüS...

Simon Morley

Bir De Bu Pencereden Bakalım
Kitap iki bölümden meydana gelmektedir. İlk bölüm, yazar Yakup Erdem’in çeşitli tarihlerde yaptığı söyleşi seçkisinden oluşuyor. Erdem, yapmış olduğu söyleşilerde hayata dokunan, tarihte yerini almış önemli konulara...

Yakup Erdem

Afyonkarahisar'da Yunan Zulmü
Sonuç olarak ecdadımızın yaşadığı acı olayları, gelecek nesil yaşamasın diye bunları öğrenmeye ve öğretmeye mecbur olduğumuz için yazdık. Yusuf İlgar(Arka Kapaktan)....

Yusuf İlgar

Peygamberimizin Çevresindeki Hanımlar
Bu kitapta, Müslüman olmuş seçkin bir Fransız düşünürünün kaleminden hayatları, tavırları, halleri ve yaşayışları destandan da öte bir anlam taşıyan hanımefendiler anlatılıyor. Hepsi de Peygamber Efendimizin çevresi...

Dominique Abdullah Penot

Osmanlı Barışı
İlber Ortaylı'nın Osmanlı ekseninde geliştirdiği tarihçilik çizgisinden bir demet. Kitapta "Osmanlı Barışı" merkezde olmak kaydıyla Osmanlı aydınından hoşgörüyle, Türk aile yapısı ve son asırda uğradığı dejenerasyon...

İlber Ortaylı

Türkiye’nin Soğuk Savaş Dönemi Kültür Hayatında İngiliz Etkisi (1948-1965)
Sosyalist blok ile liberal kanat arasındaki soğuk rüzgârlar 1940’ların sonlarından itibaren daha sert esmeye başladı. II. Dünya Savaşı’ndaki askeri açıdan üstünlük kurma mücadelesinin yerini kültürel ve ideolojik ya...

Resul Babaoğlu

Sakkara'nın Kumları
Bir tutam gerçekle harmanlanmış bir hayal ürünü. Bu gerçeklerin ardında Mısır�ın gizemli atmosferi ve yaşanan büyük bir aşk var. Hem de neler pahasına yaşanan bir aşk. ....

Glenn Meade

Eyüp Sultan ve Haliç
İstanbul'un manevi banisi Eyüp Gerent biraz daha yaklaşmak isteyenler, Fatihin İstanbul'u fethetmesinde önemli bir mihenk noktası olan Haliçte daha sonra hayat nasıl gelişti? Niçin gelişti diye merak edip bu merakım...

Ziya Şakir

İbn Fadlan Seyahatnamesi
Bu seyahatnâme X. yüzyıldaki Türklerin tarihi hakkında en canlı, en sağlam vesikalardandır. İbn Fadlan gibi kültürlü, mütecessis bir kişinin gözlemlerine dayanmaktadır. Veciz ve akıcı bir üslupla kaleme alınmıştır. ...

Ramazan Şeşen

Yavuz Sultan Selim
Yavuz King Selim adlı bu kitap, "şaşırtıcı işler yapan bir fenomen"up-to-the-minute biyografisidir. Sekiz yıllık kısa saltanatında dünya siyaseti açısından kalıcı fetihler gerçekleştiren, Orta Doğu'nun gelecek asırl...

Yılmaz Öztuna

Masalcı
Masallar, anlatıldıkça gerçek olurlar. Gerçeklik nerede başlıyor, masal nerede bitiyor belli değil. Kurguyla hakikatin iç içe geçtiği, şifrelerle dolu bir labirent Masalcı. Paganizm ve ezoterik öğretiler araştırmacı...

Erhan Altunay

Tolstoy'un Gizli Raporlarında Osmanlı İmparatorluğu
II. Mustafa, bütün işlerini vezirine bırakmıştır, ne ordu, ne din, ne de saray işleri ile ilgileniyor. Ancak sarayın içinde, eğlencesinden geri kalmıyor ve çeşitli hanımlar bulundurarak onlarla eğleniyor. Avlanmayı ...

Pyotr Andreyeviç Tolstoy

Milli Mücadelede İttihatçılık
İttihat ve Terakki Cemiyeti 1918'de, Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin ardından kendini feshederek tarih sahnesinden çekilmişti. Peki, ülkenin on yılına damgasını vuran, açık ve gizli siyasal mücadele konusund...

Erik Jan Zürcher

Kızlarağasının Piçi
"İbrahim uzun zaman bu sararmış ölü yüzüne baktı. Murad'ın dudaklarında bir katre şarap gibi bir damla kan birikmiş, gözleri esmer çürükler içinde derinleşmişti. " ". Emperor İbrahim, Osmanlı İmparatorluğu tarihinde...

Reşad Ekrem Koçu

Tarihin Büyük Sırları
Yüzlerce yıldır tartışılan ama hala tam o'shanter olarak çözülemeyen bazı esrarengiz olaylar tarihin ilginç bir alanını oluşturur. Bu kitapta bu büyük sırlardan bir demet ele alınıyor: Neandertaller atamız mıydı? En...

Paul Aron

Tarihi Değiştiren Kadınlar Popüler Tarih
Geçmişe baktığımızda, erkek egemen bir seyrüseferin hüküm sürdüğünü görürüz. Kılıç kuşanıp fetih yapan, çağ açıp çağ kapatan, yaptığı bir konuşma ya da aldığı kararla kitleleri coşturan, atomu parçalayarak insanoğlu...

Ali Çimen

Uluslararası İlişkiler Tarihi 1 Diplomasi Tarihi
Bugüne kadar yazılan diplomasi tarihleri arasındaki en önemli çalışmalardan smoke SSCB Bilimler Akademisi'nden yirmiyi aşkın profesörle, Paris Üniversitesi'ne bağlı Collège de France ve Institut du Immunity Internat...

Kolektif

Abdülhamid'in Kurtlarla Dansı
Sultan II. Abdülhamid 33 yıl boyunca etrafı "kurtlar"la çevrili bir ülkeyi sağ salim sahile çıkarmanın mücadelesini verdi. Hasta Adam'ın mirasının paylaşılması konusu 1850'lerde gündeme gelmişti. 1878'de Rusya karşı...

Mustafa Armağan

Bir Soran Olursa
Bu çalışmam, tarih, güncel ve aşk üzerinedir. Tarihçi değilim, tarihin yeni bir peryodizasyonunu yapıyorum. Varsa "tarihçiler" üniversitededirler, hiç bir tarihçiden izin almadan, kütlelerin içinde, tarihi yeniden b...

Yalçın Küçük

Baltacı ve Büyük Petro
2011 senesi Prut Zaferimizin 300. yıldönümüdür. Bultava başarısı Ruslar için ne derece büyük bir önemi haiz ise, Prut Zaferi de biz Türkler için o derece şanlı bir galibiyet sayılmalıdır. Prut Zaferinde kılıç vazife...

Ahmed Refik

Yaveri Atatürk'ü Anlatıyor Salih Bozok'un Anıları
Daha 1912 yılında "vatanın mutlaka selamet bulacağına" ilişkin bir inancın, "memleketi sarsan buhran"a ilişkin teşhislerin ve savaşın muhtemel neticesine ilişkin öngörülerin de izleri ve belgeleri var bu satırlarda....

Can Dündar

Stratejik Derinlik Türkiye'nin Uluslararası Konumu
İsminden de anlaşılacağı gibi Türkiye'nin Dış Politikasını ilgilendiren relative derece düzeyli bir kitap. Bu alanda yetişmiş en değerli siyaset adamlarından biri olan Ahmet Davutoğlu, gerçekten olayların perde arka...

Ahmet Davutoğlu

Büyük Bir Devletin Doğuşu Osmanlılar (1300-1481)
İmparatorlukların doğuşu tarih-yazıcılığının çekici, fakat bir o kadar da gizemli ve zor konularından biri olagelmiştir. Bu zorluk, Batı'da önyargılarla dolu bir araştırma alanı olan "Osmanlı İmparatorluğu" söz konu...

Ernst Werner

Uluslararası İlişkiler Tarihi 3 Diplomasi Tarihi
Bugüne kadar yazılan diplomasi tarihleri arasındaki en önemli çalışmalardan biri SSCB Bilimler Akademisi'nden yirmiyi aşkın profesörle, Paris Üniversitesi'ne bağlı Collège de France ve Institut du Droit Internationa...

Kolektif

AKP, Cemaat, Sünni - Ulus Ulus Yeni Türkiye Üzerine Tezler
AKP'nin "Yeni Türkiye"si içi boş bir propaganda teriminden mi ibaret, yoksa bir olguya, bir gerçekliğe mi işaret ediyor?Fatih Yaşlı, bu çalışmada yeni Türkiye'yi bir gerçeklik ve olgu olarak kabul ediyor ve Türkiye'...

Fatih Yaşlı

Osmanlılar ve Ermeniler Bir İsyan ve Karşı Harekatın Tarihi
“Osmanlılar ve Ermeniler cesur ve kışkırtıcı. Okur, Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Ermenilerinin başına gelen felaket hakkında yazarın askerî-stratejik yorumuna katılabilir veya katılmayabilir, ama araştırmasının ...

Edward J. Erickson

Nutuk Büyük Miras
Muhterem Efendiler, sizi, günlerce işgal eden, uzun ve teferruatlı beyanatım, en nihayet, mazi olmuş bir devrin hikâyesidir. Bunda, milletim için ve müstakbel evlâtlarımız için dikkat ve teyakkuzu davet edebilecek, ...

Mustafa Kemal Atatürk

Kitap Türleri

Tarih kitap torrenti indir

Tarih