Remzi Kitabevi Ekonomi Pazarlama Kitapları kitap indir

  • Ev
  • // Remzi Kitabevi Ekonomi Pazarlama Kitapları kitap indir
Değişim Sürecinde Türkiye - Mahfi Eğilmez
Değişim Sürecinde Türkiye Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Sosyo-Ekonomik Bir Değerlendirme Avrupa, imparatorlukların dağılmasıyla ulus devletlere dönüşür ve aydınlanmanın ardından sanayi kapitalizmine geçerken Osmanlı ...

Remzi Kitabevi

Ekonomi Politikası / Teori Ve Türkiye Uygulaması - Ercan Kumcu
Ekonomi Politikası / Teori Ve Türkiye Uygulaması - Ercan Kumcu Bu kitap, ekonomi konusunda yıların getirdiği ortak düşüncelerin ve ortak olmayan düşüncelerde varılan uzlaşmaların yazıya dökülmüş bir biçimi. Kitap Tü...

Remzi Kitabevi

Mikro Ekonomi - Mahfi Eğilmez
Mikro Ekonomi - Mahfi Eğilmez Mikro Ekonomi - Mahfi Eğilmez Mahfi Eğilmez güncel örneklerle yaşayan ekonomiye mercek tutuyor. Mikroekonomi, insanın günlük yaşam içinde üretim, tüketim, bölüşüm, yatırım, tasaruf gibi...

Remzi Kitabevi

İktisadi Düşünce Veya Politik İktisadın Evrimi - Gülten Kazgan
İktisadi Düşünce Veya Politik İktisadın Evrimi - Gülten Kazgan Bu kitap, sanayi kapitalizminin Batı Dünyasında gelişmesiyle kurulmaya başlayan iktisat teorisinin evrensel geçerliği konusundaki şüphelerimizle beraber...

Remzi Kitabevi

Küresel Finansal Krizi - Mahfi Eğilmez
Küresel Finansal Krizi - Mahfi Eğilmez Küresel krizi anlamak ve Türkiye ekonomisini yorumlamak için bu kitabı okuyun! Dr. Mahfi Eğilmez, yaşadığımız küresel krizi tüm yansımalarıyla gündeme taşıyor. Krizin Türkiye'...

Remzi Kitabevi

Kitap Türleri

Remzi Kitabevi Ekonomi Pazarlama Kitapları kitap torrenti indir

Remzi Kitabevi Ekonomi Pazarlama Kitapları