Lis Basın Yayın tüm kitaplar Lis Basın Yayın indir

  • Ev
  • // Lis Basın Yayın tüm kitaplar Lis Basın Yayın indir
Sitava Tariye
Sitava Tariye Omer Dewran, di Sitava Tariye de, me dibe dixe nav jiyan û tekiliyen gerilayan. Digel rengen cure cure en jiyana gerîlatiye, bala me dibe ser awaye tekoşanen wan ü tekiliyen wan en digel hev. Her wiha,...

Lis Basın Yayın

Evina Becıreki
Evina Becıreki Her tişt bi destpek u dawi ye. Tene evina duali bi destpek e le be dawi ye weki ya Mem u Zine. A yekali weki bihevrebuna şev u roje zivistan u havine an ji weki ya min u Periye ye. Timi li pey hev u d...

Lis Basın Yayın

Gramera Behızur
Gramera Behızur ". Ez ne ya gundo me, kure min, mo ez ya gundo me ?! Hemo ez ji rodibun u min mol je re poqij dikir, min hewşo wi pogij dikir, min ov toni u cilen wi dişiştin, min xworno wi çe'dkir, mo ez ç'bkim? Ki...

Lis Basın Yayın

Xewle Ye Xewn?
Xewle Ye Xewn? Ba bila epicene denge şure diroke biqireZehferanen ku di meyten second u barong deDi nava xaliçeya Kurdistana second u we deWe cotkareki dengbej xweş bibeje naven eşen me U ez e kezeba xwe bibirejim d...

Lis Basın Yayın

Neteweyen Kemine
Neteweyen Kemine Armance sereki ya ve xebata giring u biwext ew e reç u rekaren nu peşkeş bike wisa ku azadkirin u bidestxistina selahiyetan di nav federasyonen ku ew profound de ligel neteweyen stridency dijin u in...

Lis Basın Yayın

Kitap Türleri

Lis Basın Yayın tüm kitaplar Lis Basın Yayın torrenti indir

Lis Basın Yayın