Nobel Akademik Yayıncılık Kuram Kitapları kitap indir

  • Ev
  • // Nobel Akademik Yayıncılık Kuram Kitapları kitap indir
Sosyal Sermaye
Sosyal Sermaye Elinizdeki kitabın hazırlanması aşamasında, oluşturulan ya counsel oluşturulacak yapay bir talebe cevap vermek yerine, gerçekten var olan bir ihtiyacı karşılama konusunda cidi bir hasasiyet gösterildi...

Nobel Akademik Yayıncılık

Öğrencilerin Eğitsel Değerlendirmesi
Öğrencilerin Eğitsel Değerlendirmesi Anthony HUSTLE. Nitko ve Susan M. Brokhart tarafından Ölçme ve Değerlendirme alanına kazandırılmış olan “Educational Asesment of First-year students - Öğrencilerin Eğitsel Değerl...

Nobel Akademik Yayıncılık

Nükleer ve Parçacık Fiziği
Nükler ve Parçacık Fiziği Bu kitap öncelikli olarak lisans öğrencilerine hitap edecek şekilde yazılmış olmakla birlikte nükler ve parçacık fiziğinde lisans sonrası çalışmalar yapmak isteyenler tarafından da kulanabi...

Nobel Akademik Yayıncılık

Örgütsel Vatandaşlık ve Örgütsel Adalet
Örgütsel Vatandaşlık ve Örgütsel Adalet Liderlik konusu, insanlık tarihi kadar eski olmasına rağmen devamlı yenilenen ve gelişen bir kavramdır. Liderlik kabiliyeti, her insanda az veya çok bulunan ve istendiğinde ge...

Nobel Akademik Yayıncılık

Toprak Fiziği Uygulamaları
Toprak Fiziği Uygulamaları Laboratuvar çalışmalarında doğru sonuçlar almak ve başarıya ulaşmak için mutlaka olması gereken unsurlar vardır. Ayarları yapılmış doğru çalışan alet ve donanımlar, çalışma kuralarına uyum...

Nobel Akademik Yayıncılık

Kinesiyolojide İstatistik
Kinesiyolojide İstatistik Kinesiyolojide İstatistik kitabı, ölçme, araştırma, verilerin düzenlenmesi ve gösterilmesi, mod, ortanca, ortalama ve değişkenlik ölçütleri gibi birçok temel istatistik konularını kapsamakt...

Nobel Akademik Yayıncılık

Uygulamalı Elastisite Teorisi
Uygulamalı Elastisite Teorisi Elinizdeki bu Uygulamalı Elastisite Teorisi kitabı, katı cisimler mekaniği esas alınarak hazırlanmış olup yük altında elemanda oluşan gerilme, genleme ve şekil değişimlerinin hesaplanma...

Nobel Akademik Yayıncılık

Tutum, Tutum Değişimi ve İkna - H. Andaç Demirtaş Madran
Tutum, Tutum Değişimi ve İkna - H. Andaç Demirtaş Madran Bu kitap, birçok disiplinde öemle üzerinde durulan konulardan biri olmakla birlikte, özelikle sosyal psikolojinin, siyaset biliminin, pazarlamanın ve iletişim...

Nobel Akademik Yayıncılık

Kitap Türleri

Nobel Akademik Yayıncılık Kuram Kitapları kitap torrenti indir

Nobel Akademik Yayıncılık Kuram Kitapları