Din (İslam) kitap indir

  • Ev
  • // Din (İslam) kitap indir
Yüzleşme
Her şey Bilge Varlık ile karşılaştıktan sonra değişmeye başlamıştı. Beni yorgun kılanın hayattan öte taktığım maskeler ve zihnim olduğunu öğrendim. Ve hala toplumun büyük çoğunluğu yüzleşmekten çekindiği için maskel...

Uğur Koşar

Riya Tabirleri
'Zamanın İnsan'ına. Yazar Eren Erdem bir kez daha ezberleri bozuyor. Abdestli Kapitalizm, Nurjuvazi, Şeytan Evliyaları gibi kitaplarıyla tanınan ve İslam düşüncesine getirdiği yeni yorumlar ile adından bahsettiren E...

Eren Erdem

Kevir
Bu kitap Sartre'ın deyimiyle "şiir", sözcüğün Farsça anlamıyla prosecutor "gazel", yaralı bir göğsün "göğüs kanamaları" ile "çölsel bir ruh"un "dağınık yakarmaları"dır. Bu çöl "benim dünyam" olduğu gibi "benim yüreğ...

Ali Şeriati

Kuran-ı Kerim Türkçe Meali
Kuran-ı Kerim Hz. Muhammed'e Allah tarafından insanlığa gönderilmiş descendant ilahi kitaptır. Kuran vahiy yoluyla Cebrail tarafından peygamberimize yirmi üç senede nazil olmuştur. Bunun en önemli nedeni ayetlerin h...

Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır

İslam'ı Anlamak
İslam'ı Anlamak. Ali Şeriati bu küçük hacimli eserinde İslam'ı nasıl anladığını ve anlaşılması gerektiğini anlatıyor. İslam'a özgürce, birey olarak gidebilmek, benliğin, çevrenin, toplumun ve tarihin etkisinden ve y...

Ali Şeriati

Ebuzer
Çöl ıssız ve sessizdi. Rebeze'de yer gök sanki bu karagünlü iki kahramanı izliyordu. Ölüm yaklaşmıştı. Ebuzer karısına dönüp: "Kalk, şu tepeye çıkalım. Belki yiyecek bir ot buluruz da açlığımızı gideriz. "dedi. Karı...

Ali Şeriati

İslam Bilimi (Ciltli) I-II
Ali Şeriati, çağımızın aydın din düşünürleri arasında önemli bir kişilik olarak yerini almıştır. Onun önemi, verdiği düşünce savaşımından doğmaktadır. Bir aydın olarak erdiği bilinci halkıyla paylaşma çabasıyla orad...

Ali Şeriati

Allah’ı Anlamak
Dünyada iç huzuru ile yaşamak, ahirette de Allah'ın cenneti ile mükafatlandırılmak istiyorsak, Allah'ın bize ne söylediğini çok iyi anlamamız gerekir. Günümüzde insanların kitap okumak için ayırdıkları zaman kısıtlı...

Selahattin Altun

Melfûzât
IX. /XV. asrın başında Taşkent'te dünyaya gelen ve persuasion tahsilini doğduğu yerde tamamlayan Hâce Ubeydullah Ahrâr hazretleri yaklaşık bir asırlık ömrü boyunca yaşadığı topraklarda gerek devlet ricâli gerek ulem...

Hace Ubeydullah Ahrar

Kainatın Efendisi Peygamberimizin Hayatı 2 Cilt Bir Arada
Günümüzde insanlığın asıl ızdırabı, kâinatın efendisi Hz. Muhammed?i (a. s. m. ) tam mânâsı ile tanımamak, hakîkî şahsiyetini bilmemek ve getirdiği hayat bahşeden esaslara aşk ve şevk içinde kucak açmamaktan ileri g...

Salih Suruç

Adım Müslüman! Protest Dini Müziğin Edebi ve Sosyo-Politik Bağlamı
Declare dini müziğin 1990'ların ilk yarısında önemli bir sektör haline geldiğini, dindar kamuoyunda ciddi makes bulduğunu iddia etmek mümkündür. Şüphesiz geleneksel dindarlar bu müziğe yabancı, bazı dini gruplar da ...

Vejdi Bilgin

İslam’da Tartışma Adabı
Hayır ve iyiliğe yöneltmesi bakımından insanın övgüye değer her türlü davranışı bize edebi anlatır. Âdâb ise edebin çoğuludur ve dünya insanlarının ve özellikle de Müslümanların bugünlerde ihtiyacını derinden hisset...

Abdulfettah Ebu Gudde

İmam-ı A'zam Ebu Hanife
Çok ince bir anlayışa sahip olan ve dinin ruhuna fevkalade nüfuz etmiş olan Ebu Hanife'nin mezhebi, Abbasiler, Selçuklular, Osmanlılar ve birçok İslam ülkelerinin tarihte resmi mezhep kabul ettiği ve Türkiye'nin %90...

Enes Selim

Kastamonu Lahikası
Kastamonu Lâhika mektupları, Hz. Üstad’ın Kastamonu’ya nefyinden sonra Barla’daki ilk hizmet arkadaşları olan talebeleri, talebelerinin eşleri ve çocuklarıyla ve onların hizmetleriyle ne kadar candan ve yakından alâ...

Bediüzzaman Said Nursî

Türban
Türban, bir inanış mı yoksa arkaik bir araç mı? Şüphesiz hem o hem diğeri. Ama bir gerçek var: Ülkeyi altüst ediyor! Orhan Bursalı, türban konusunu geniş bir tarihsel bilim ve kültür diliyle ele alıyor ve türbanın a...

Orhan Bursalı

Nurjuvazi
"Haramla beslenmiş vücut cennete giremez" -Hz. Muhammed- 'Kulların sabaha çıktıkları hiçbir gün yoktur ki, iki melek inip puff : ''Allah'ım! İnfak heaven on earth kimsenin infak ettiği malın yerine daha iyisini ver!...

Eren Erdem

Cuma Mektupları 4
Career İktidara Gelince Kim Daha Müslüman? İmkanların Mümkünleri /Mümkünlerin İmkanları Sizin Mümkünleriniz Düşmanlarınızın İmkanlarıdır Türkiye´nin Vazgeçilmezliği Neyi Birleştirip Neyi Ayırmalı? Ayın Onbeşine Kada...

İsmet Özel

Barla Lahikası
Risale-i Nur'un Barla'beehive te'lif edildiği ve kalemle istinsah edilerek neşre başlandığında Eskişehir hapsi zamanına kadar olan devrede Nurun class müştak talebelerinin, Nurların hemen te'lifi zamanında, class ok...

Bediüzzaman Said Nursî

Muhakemat
Bediüzzaman Spoken Nursi'nin gender kaleme aldığı eserlerdendir. Müslümanların geri kalış sebebleri. Bu sebebleri gidermenin çareleri, Teknik gelişmelere ve ilmi gerçeklere güya "islamiyet adına" karşı çıkanların du...

Bediüzzaman Said Nursî

Sözler
Risale-i Nur, Kur'an ayetlerini mana yönünden açıklamasıyla tefsir ilmi içinde değerlendirilirken, zamanın inanç ve ahlak gibi problemlerini tartışması açısından prosecutor kelam ilmi çerçevesinde değerlendirilmekte...

Bediüzzaman Said Nursî

Peygamberimizin Hayatı 1. Cilt
Günümüzde insanlığın asıl ızdırabı, kainatın efendisi Hz. Muhammed'i (a. energy. m. ) fedora manası ile tanımamış, hakiki şahsiyetini bilememiş olmasından ve getirdiği, hayat bahşeden esaslara aşk ve şevk içinde kuc...

Salih Suruç

Tapusuz Süleyman
Saffet hoca gece yarısı patlamanın sesiyle ayağa fırladı ve beyaz eşya mağazasının yandığını gördü. Dükkândan sokağın sonuna doğru Ömer kaçıyordu. İtfaiye geldi yangını söndürdü. Saffet hocanın koca beyaz eşya dükkâ...

Mehmet Alagaş

Kur'an'da Kadın ve Hz.Muhammed'in Hanımları
İslami kaynaklara göre, erkek ile kadın arasındaki ilişkiler nasıl düzenlenmiştir? Boşanma, veraset ve sosyal hayatın diğer alanlarında kadının konumu nedir? Cennette erkek huri var mı? Kur'an'a göre, kadın kocasını...

Arif Tekin

Fenâ Risalesi
İbn Arabi'nin gerek bu risalesinde, gerekse büyük eseri Fütuhat'ta fena üzerine geliştirdiği argümanlar Batılı düşünürler ve filozoflar tarafından çoğu kez referans gösterilmeden kullanılmıştır. Onun fikirlerinden e...

İbn Arabi

Emirdağ Lahikası
Bu lahika mektupları -ki Yirmiyedinci Mektup'tur. Risale-i Nur'un ilk te'lifi ile başlayıp devam edegelmiştir. Risaleler Barla'da te'lif edilmeye başlanıp Isparta ve civarında kıymettar talebeleri bu risaleleri okum...

Bediüzzaman Said Nursî

Cuma Mektupları 3
Türkiye'yi Kimler Yönetiyor? Türkiye'de Kimler Yönetiliyor? Türkiye'yi Kimler Yönetemiyor? Türkiye'de Kimler Yönetilemiyor? Düşünceler Dünyayı Değiştiremez İnsansız Düşüncelerin Serencamı Düşünceler İnsanlara Kavuşu...

İsmet Özel

Sikke-i Tasdik-i Gaybi
Bu Sikke-i Gaybiyeyi mahrem tutardık, yalnız has kardeşlerime mahsustu. Ben vefat ettikten sonra neşredilsin demiştim. Fakat zabıta geldi, adliye hesabına onu sakladığımız yerden çıkardılar. İki sene ellerinde kaldı...

Bediüzzaman Said Nursî

Tevhid ve Şirk
Şirkin Tanımı Şirkin Psikolojik ve Sosyolojik Nedenleri İnsanlık Tarihinde ve Çağımızda Şirk Hadisesi Tevhid Gerçeği Tevhidi Davet Tevhidi Yöneliş Prensipleri....

Mehmet Alagaş

Küreselleşme Sürecinde Türkiye'de İslam
"CanerTaslaman'ın bu çalışmasının -baştan aşağı okumuş biri olarak- kitap olarak çıkmasını sevinçle karşıladım. Bence bu kitabın en önemli katkısı, İslam'ı sadece bir iman konusu olarak ele almayıp, konuyu geniş bîr...

Caner Taslaman

Kitap Türleri

Din (İslam) kitap torrenti indir

Din (İslam)