Deneme-İnceleme kitap indir

  • Ev
  • // Deneme-İnceleme kitap indir
Galileo'nun Pergeli
Galileo’ya göre dünya dönüyordu, herkes için dururken. Küçük İskender ise onun pergelini almış, bu yüzyıla taşımış, bazen ölçüp biçiyor, bazen olmadık anda saplıyor! Çünkü Küçük İskender’in çok-yan-anlamlı cümleleri...

Küçük İskender

Nil'in Kelebekleri İçimi Açsan Nar, Ama Yerim Dar
"Kadınlar çok seyrek olarak söylediklerini kastederler. Asıl demek istediklerini bulmak için, sakın 'ne demek istiyorsun' diye sormayın. Bu soru sizi, kastedilmeyecek başka bir cümleye yönlendirir ve aslolandan gitg...

Nil Karaibrahimgil

Modern Türk Şiirinin Doğası
Ebubekir Eroğlu, yirminci yüzyılın son çeyreğinde çizdiği yörünge pek iyi kavranamayan Türk şiiri üzerine yetkin, yetkili bîr çözüm denemesi getiriyor bu çalışmasıyla. Modern şiirin metafizik kanadında yer alan Eroğ...

Ebubekir Eroğlu

İki Dirhem Bir Çekirdek
Anlatımı güzelleştirmek, savunulan fikir ve düşünceyi daha etkili kalmak daha etkili kalmak üzere her dilde kalıplaşmış bazı sözler bulunur. Atasözleri, dua ve temenni cümlecikleri, sövgü ve ilençler, bilmece ve tek...

İskender Pala

Ustadır Arı
Ustadır Arı, Ağacın Çürüğü, Baldaki Tuz ve Zulmün Artsın Yaşar Kemal'in gazetelerde, dergilerde yayınlanmış toplumcu ve gerçekçi bir bakış açısıyla kaleme aldığı yazılarından ve konuşmalarından derlenmiştir. Onun dü...

Yaşar Kemal

Yazı, İmge ve Gerçeklik
"Hiçbir yazı anlaşılmasın diye yazılmaz. Okunsun, anlaşılsın diye yazılır. Bazı yazıların anlaşılması zor olabilir. Bazı yazıların şifresini çözmek emek ve çaba gerektirebilir. Ama nucleic acid de, heir tahlilde, ya...

Rasim Özdenören

Değişim Rüzgarı
Birinci Dünya Savaşını izleyen yıllarda, Avusturya'nın bir köyündeki postanede memur olarak iş bulan Christine Hoflehner'in önünde, renksiz ve yoksulluk dolu bir yaşam uzanmaktadır. Ancak Amerika'daki akrabalarından...

Stefan Zweig

Nerede ve Ne İçin Yaşadım
Walden, Amerikan çevreci-filozofu Henry David Thoreau'nun başyapıtı. Thoreau, o günden bugüne bir kült kitap olan bu yapıtında, Walden Gölü kıyısında 4 Temmuz 1845'intensive başlayıp, 2 yıl 2 ay ve 2 gün sürerek 6 E...

Henry David Thoreau

Yaşadığım Gibi
Dergi ve gazetelerde dağınık olarak duran bu yazılar bir kere okunduktan sonra unutulmuşlardı. Kimse onları bir arada toplu olarak görmemişti, yazarın kendisi bile. Şimdi okumak zevki olan herkes, Türkçe'nin bu güze...

Ahmet Hamdi Tanpınar

Rimbaud'ya Akıl Notları
“Şiir, bir tapınak yolu mudur?! Elbette bu, yanılsamadır. Şair ile şiir arasındaki ilişki özel olduğundan bu alışverişi tanımlayamayız ama, şairin veyahut da şiirin gün ile bağlantısında ruhanî açılımlar aramak, zev...

Küçük İskender

A'dan Z'ye Felsefe
Felsefe ile ilgili genel kavramlar, tartışmalar ve düşünürler. Sokrates bilgiyi zihnimizde nasıl doğurttu? Diğer insanlar gerçekten cehennemimiz diversity? Kaç farklı şekilde mantıksız olabiliriz? Özgür irade, her i...

Alexander Moseley

Post Mortem
Yirminci yüzyılın az sayıdaki karanlık, cynic düşünür-yazarlarından Albert Caraco külliyatı, "Kaosun Kutsal Kitabı"nın ardından "Post Mortem"le devam ediyor. Caraco’nun en anlaşılır metni olsa government, Eser’in bü...

Albert Caraco

Kutup Noktası
Bir Ahmet Hamdi okuru olarak seviniyorum. Bir Tanpınarsever olarak mutluluk duyuyorum. Artık Tanpınar daha çok, daha iyi tanınıyor. Kitapları satılıyor, yeni baskıları çıkıyor. Kıyıda köşede kalmış çalışmaları, yazı...

Oğuz Demiralp

Masal Masal Matitas
"Masallar ve Toplumsal Cinsiyet"le, masalın ideolojik arka planını analiz eden ve çocukken aldığımız iletilerin yetişkin yaşamımızı nasıl etkilediğini inceleyen Melek Özlem Sezer, bilinçaltı oyunlarıyla yaşamımızı z...

Melek Özlem Sezer

Düşün ve Aşkın Gizemi
Aşkın özgürleştirici gücü, düşünsel gelişimi ve değişimi anlatan deneme. ....

Hüsnü Aksoy

Mars'ta Bir Antropolog
1933 doğumlu, nöroloji ve psikoloji profesörü Oliver Sacks'ın bütün yapıtlarını yayımlayan YKY şimdi de Mars'ta Bir Antropolog'u Türk okuruna sunuyor. Oliver Sacks Mars'ta Bir Antropolog'da, normal ile patolojik ola...

Oliver Sacks

Gutenberg Galaksisi
". kesin olan bir şey var ki, o da, elektromanyetik keşiflerin, bütün insani ilişkilerde eşzamanlı 'alan'ı yeniden yaratmış olduğu-dur, öyle ki, insan ailesi artık 'küresel bir köy' koşulları altında yaşamaktadır. Ş...

Marshall Mcluhan

Yazının Sınırları
Tahsin Yücel’in yapıtlarını sunduğu alanların çokluğu konusu sıklıkla konuşulur. Ancak romandan siyasete, denemeden öyküye kadar çeşitlilik gösteren bu çokluğun değeri, önemi kabul edilir her zaman. Onun çalışkanlığ...

Tahsin Yücel

Ulysses Sözlüğü
James Joyce, başyapıtı Ulysses'in zor okunurluğu konuısunda şunları söylemişti: "İçine o kadar çok bilmece-, bulmaca ve zeka oyunu koydum ki, profesörler yüzyıllarca ne demek istediğimi tartışacaklar, insanın ölüms...

Nevzat Erkmen

Binbir Çiçekli Bahçe
Ustadır Arı, Ağacın Çürüğü, Baldaki Tuz, Zulmün Artsın ve Binbir Çiçekli Bahçe Yaşar Kemal’in gazetelerde, dergilerde yayımlanmış toplumcu ve gerçekçi bir bakış açısıyla kaleme aldığı yazılarından ve konuş-malarında...

Yaşar Kemal

Poetika Şiir Sanatı Üstüne
Poetika, Antik Yunan felsefesinin en önemli düşünürlerinden Aristoteles'in sanat üstüne kaleme almış olduğu bir başyapıt. Platon'un Akademia'sında yirmi yıl boyunca ünlü filozofun öğrencisi olan Aristoteles, bu benz...

Aristoteles

Dünya ve Pantolon
Samuel Beckett, neden iyi dikilmiş bir pantolonu, kötü tasarlanmış bir evrene yeğliyor?....

Samuel Beckett

Kitap Türleri

Deneme-İnceleme kitap torrenti indir

Deneme-İnceleme