Pegem Akademi Yayıncılık - Akademik Kitaplar Eğitim Yönetimi Kitapları kitap indir

  • Ev
  • // Pegem Akademi Yayıncılık - Akademik Kitaplar Eğitim Yönetimi Kitapları kitap indir
Sınıf Yönetiminde Örnek Olaylar - Mehmet Okutan
Sınıf Yönetiminde Örnek Olaylar - Mehmet Okutan Öğretmenlerin öğretim hizmetini yerine getirirken karşılaştıkları en önemli sorunlardan smoke etkili sınıf yönetimi sağlama ile ilgilidir. Özelikle yeni yetişen öğretm...

Pegem Akademi Yayıncılık - Akademik Kitaplar

Eğitimde Yeni Yönelimler
Eğitimde Yeni Yönelimler Bu yapıt 21. yüzyıl eğitim dünyasında yeni yönelimlerin neler olduğu ve nereye yöneldiği konusunda eğitim kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Ele alınan konular son on yılda eğ...

Pegem Akademi Yayıncılık - Akademik Kitaplar

Eğitimde Yeni Değerler Eğitimde Dönüşüm
Eğitimde Yeni Değerler Eğitimde Dönüşüm Eğitimde dönüşümün amacı eğitim sisteminin tıkanıklığına çözüm üretme çabasında olan zihinlerde yeni resimler oluşmasına yardımcı olmaktır. Türk Eğitim Sisteminin ilk yapıland...

Pegem Akademi Yayıncılık - Akademik Kitaplar

Kitap Türleri

Pegem Akademi Yayıncılık - Akademik Kitaplar Eğitim Yönetimi Kitapları kitap torrenti indir

Pegem Akademi Yayıncılık - Akademik Kitaplar Eğitim Yönetimi Kitapları