Patrick McGrath tüm kitaplar Patrick McGrath indir

  • Ev
  • // Patrick McGrath tüm kitaplar Patrick McGrath indir
Hayalet Şehir O Zamanki ve Şimdiki Manhattan'dan Öyküler
Aslında hiçbir şehir bugün gördüğümüz şehir de¬ğildir. Her şehrin, tüm yaşanmışlıklarıyla, geçmi¬şinden bugününe uzanan bir ruhu vardır. Ünlü Ame¬rikalı romancı Patrick McGrath, üç anlatı¬dan olu¬şan Hayalet Şehir'd...

Patrick McGrath

Hayalet Şehir O Zamanki ve Şimdiki Manhattan'dan Öyküler
Aslında hiçbir şehir bugün gördüğümüz şehir de¬ğildir. Her şehrin, tüm yaşanmışlıklarıyla, geçmi¬şinden bugününe uzanan bir ruhu vardır. Ünlü Ame¬rikalı romancı Patrick McGrath, üç anlatı¬dan olu¬şan Hayalet Şehir'd...

Patrick McGrath

Kitap Türleri

Patrick McGrath tüm kitaplar Patrick McGrath torrenti indir

Patrick McGrath