On İki Levha Yayınları tüm kitaplar On İki Levha Yayınları indir

  • Ev
  • // On İki Levha Yayınları tüm kitaplar On İki Levha Yayınları indir
Taşınır Rehni Sözleşmesi
Taşınır Rehni Sözleşmesi Dr. Aslı MAKARACI BAŞAK Taşınır rehni sözleşmesi kanunda düzenlenmemiş kendine özgü yapısı olan bir sözleşme olup, borçlar hukuku, eşya hukuku ve icra iflas hukuku başta olmak üzere farklı a...

On İki Levha Yayınları

Ceza Muhakemesi Hukukunda Güncel Konular
Ceza Muhakemesi Hukukunda Güncel Konular Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesinin Hukuk Araştırma Konferansları Serisi kapsamında yayınlanan bu kitapta savcılığın güncel konumu ve tarafsızlığı: savcı-koluk ilişkisi ile s...

On İki Levha Yayınları

Gemi Alacaklısı Hakkı ve Gemi İpoteği Hakkında 1993 Cenevre Sözleşmesi ve Yeni Türk Ticaret Kanunu
Gemi Alacaklısı Hakı ve Gemi İpoteği Hakında 193 Cenevre Sözleşmesi ve Yeni Türk Ticaret Kanunu 193 Cenevre Rehin Sözleşmesi'ne ilişkin bu yayın, Süzel'in tüm becerilerini yansıtığı mükemel bir eserdir. Söz konusu ...

On İki Levha Yayınları

Türk Medeni Hukukunda Toplu Yapılar ve Toplu Yapı Yönetimi
Türk Medeni Hukukunda Toplu Yapılar ve Toplu Yapı Yönetimi ". Araştırmamızın amacı, KMK m. 6 ve devamı madeleri yanında ilgili diğer mevzuat hükümlerinden yararlanarak, tek parsel ve komşu parsel toplu yapı sistemi...

On İki Levha Yayınları

Kişilik Hakkına Saldırıda Üstün Nitelikte Özel ve Kamusal Yarar
Kişilik Hakına Saldırıda Üstün Nitelikte Özel ve Kamusal Yarar Kişilerin bi arada yaşama zorunluluğu ve teknolojik ilerlemeler, kişilik hakı üzerinde korumanın daha ayrıntılı olarak düzenlenmesini gerekli kılmıştır....

On İki Levha Yayınları

Suça İştirakte Yardım Edenin Ceza Sorumluluğu-Vesile Sonay Evik
Suça İştirakte Yardım Edenin Ceza Sorumluluğu-Vesile Sonay Evik Üç bölümden oluşan çalışmanın birinci bölümünde suça iştirake ilişkin genel bilgiler verilmiştir. Bu kapsamda öncelikle suça iştirakin tarihsel gelişi...

On İki Levha Yayınları

Konut Finansmanı Sözleşmeleri
Konut Finansmanı Sözleşmeleri Tüketicilerin ihtiyaç duydukları konutları edinmeleri, bu amaçla yapmış oldukları finansman sözleşmelerinde korunmaları ve konut finansmanı kuruluşlarının konut finansmanı alacaklarını...

On İki Levha Yayınları

Kentsel Dönüşüm Hukuku
Kentsel Dönüşüm Hukuku 6306 sayılı "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakında Kanun"un yürürlüğe girmesinden sonra her geçen gün daha prosecutor yaygınlaşan kentsel dönüşüm uygulamaları, çözülmeye ve tar...

On İki Levha Yayınları

Demokrasi
Demokrasi Demokrasi günümüzde küresel ölçekte yaygınlaşmış ve en iyi yönetim biçimi olarak kabul görmüştür. Bu durum, demokratik rejimin niteliği hakında görüş birliğinin oluştuğu anlamına geliyor. Dünya ülkelerini...

On İki Levha Yayınları

Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması'na Göre Sözleşmenin Kurulması
Miletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakında Birleşmiş Miletler Antlaşması'na Göre Sözleşmenin Kurulması Miletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakında Birleşmiş Miletler Antlaşması (CISG) 1. 04. 1...

On İki Levha Yayınları

Borçlar Hukuku Genel Hükümler Ders Notları
Borçlar Hukuku Genel Hükümler Ders Notları Borçlar Hukuku Genel Hükümler Ders Notları isimli bu çalışmamız, adından da anlaşılacağı üzere, Borçlar Hukuku dersinin Genel Hükümler bölümünün ders notları ile ortaya çık...

On İki Levha Yayınları

Admin Kamu Yönetimi
Admin Kamu Yönetimi "Kurum sınavlarına hazırlanan adayların, sınava hazırlık sürecinde Kamu Yönetimi alanında pratik yapmasını sağlamayı ve soru çözme gücünü geliştirerek başarı düzeyini artırmayı amaçlayan bu kitab...

On İki Levha Yayınları

Karşılaştırılmalı Hukuk Işığında Kamu Davasının Açılmasında Cumhuriyet Savcısının Takdir Yetkisi
Karşılaştırılmalı Hukuk Işığında Kamu Davasının Açılmasında Cumhuriyet Savcısının Takdir Yetkisi 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, suçun işlendiği hususunda yeterli şüphenin oluşması ve kovuşturma imkanının bulunm...

On İki Levha Yayınları

Türk Hukukunda ve Karşılaştırmalı Hukukta Sağlık Mesleği Mensuplarının Suçu Bildirme Yükümlülüğü
Türk Hukukunda ve Karşılaştırmalı Hukukta Sağlık Mesleği Mensuplarının Suçu Bildirme Yükümlülüğü Sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirme yükümlüğünün kapsam ve koşuları eki çağlardan bu yana özelikle Hipokrat yem...

On İki Levha Yayınları

Türk Borçlar Hukukunda Müteselsil Kefalet Sözleşmesi
Türk Borçlar Hukukunda Müteselsil Kefalet Sözleşmesi Kefalet sözleşmesi türlerinden biri olan  müteselsil kefalet sözleşmesi Borçlar Kanunu sistemi içerisinde istisnai kefalet türü olarak kabul edilmekle birlikte uy...

On İki Levha Yayınları

Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması'na Göre Sözleşmenin Kurulması
Miletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakında Birleşmiş Miletler Antlaşması'na Göre Sözleşmenin Kurulması Miletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakında Birleşmiş Miletler Antlaşması (CISG) 1.04.198...

On İki Levha Yayınları

Sigorta Muhasebesi - Metin Sarıaslan
Sigorta Muhasebesi - Metin Sarıaslan Dünyada en karmaşık ve tartışmalı muhasebe alanlarının başında kuşkusuz sigorta muhasebesi gelmektedir. Nitekim, Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi tarafından bir çok se...

On İki Levha Yayınları

Kişilik Hakkına Saldırıda Üstün Nitelikte Özel ve Kamusal Yarar
Kişilik Hakına Saldırıda Üstün Nitelikte Özel ve Kamusal Yarar Kişilerin bi arada yaşama zorunluluğu ve teknolojik ilerlemeler, kişilik hakı üzerinde korumanın daha ayrıntılı olarak düzenlenmesini gerekli kılmıştır....

On İki Levha Yayınları

Suça İştirakte Yardım Edenin Ceza Sorumluluğu-Vesile Sonay Evik
Suça İştirakte Yardım Edenin Ceza Sorumluluğu-Vesile Sonay Evik Üç bölümden oluşan çalışmanın birinci bölümünde suça iştirake ilişkin genel bilgiler verilmiştir. Bu kapsamda öncelikle suça iştirakin tarihsel gelişi...

On İki Levha Yayınları

İcra ve İflas Hukuku Açısından Malvarlığı veya Ticari İşletmenin Devri
İcra ve İflas Hukuku Açısından Malvarlığı veya Ticari İşletmenin Devri "Malvarlığı veya işletmenin devri, ticaret hayatında şartların ortaya çıkardığı bir gerekliliktir. Kurulu bir işletmeyi devralan kişi, devreden...

On İki Levha Yayınları

Feminist Bir Bakışla Türk Aile Hukukunda Kadın Bedeni
Feminist Bir Bakışla Türk Aile Hukukunda Kadın Bedeni  ...

On İki Levha Yayınları

Ceza Muhakemesi Hukukunda Güncel Konular
Ceza Muhakemesi Hukukunda Güncel Konular Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesinin Hukuk Araştırma Konferansları Serisi kapsamında yayınlanan bu kitapta savcılığın güncel konumu ve tarafsızlığı: savcı-koluk ilişkisi ile s...

On İki Levha Yayınları

Türk Anayasa Hukukunda Yasama İşlemleri Teorisi ve Parlamento Kararları
Türk Anayasa Hukukunda Yasama İşlemleri Teorisi ve Parlamento Kararları Bu çalışmanın esas amacı, daha önce ayrı bir çalışma konusu olarak ele alınmamış parlamento kararlarını incelemektir. Parlamento kararının bir ...

On İki Levha Yayınları

Velayet Hukuku
...

On İki Levha Yayınları

Uluslararası Vergilendirme
Uluslararası Vergilendirme Vergi mükeleflerinin birden fazla ülkede faliyete bulunması ve iki ayrı devletin aynı mükelefi vergilendirmesi halinde vergilendirme yetkileri çakışmaktadır. Vergilendirme yetkilerinin çak...

On İki Levha Yayınları

Anayasa Mahkemesi Kararlarında İmar Hukukunun Temel İlkeleri-Nusret İlker Çolak
Anayasa Mahkemesi Kararlarında İmar Hukukunun Temel İlkeleri-Nusret İlker Çolak Bu çalışmada, Anayasa Mahkemesinin imara ilişkin kararları derlenmiş, imara ilişkin temel kanunlar bakımından tasnif edilmiş ve imar h...

On İki Levha Yayınları

Kitap Türleri

On İki Levha Yayınları tüm kitaplar On İki Levha Yayınları torrenti indir

On İki Levha Yayınları