Kevin J. Anderson tüm kitaplar Kevin J. Anderson indir

  • Ev
  • // Kevin J. Anderson tüm kitaplar Kevin J. Anderson indir
Jedi Arayışı Star Wars Jedi Akademisi 1
İmparatorlumun dağılmış kalıntıları arasında oluştu rulmaya çalışılan Yeni Cumhuriyet, evreni değiştire bilecek Güç'e sahip iki çocukla -Jedi ikizleri birlikte büyümektedir. Bu kargaşa ve keşif zamanında ola ğandışı...

Kevin J. Anderson

Karanlık Çırak Star Wars Jedi Akademi 2
Ölüm ile ya?am arasında umutsuzca kısılıp kalan Luke Skywalker, Jedi Akademisi'nde şuursuz halde yatmaktadır. Ama ruhlar aleminde Luke varlığını sürdürebilmek için mücadele etmekte ve ikizlerle iletişime geçmeye çal...

Kevin J. Anderson

Jedi Arayışı Star Wars Jedi Akademisi 1
İmparatorlumun dağılmış kalıntıları arasında oluştu rulmaya çalışılan Yeni Cumhuriyet; evreni değiştire bilecek Güç'e sahip iki çocukla -Jedi ikizleri birlikte büyümektedir. Bu kargaşa ve keşif zamanında ola ğandışı...

Kevin J. Anderson

Kitap Türleri

Kevin J. Anderson tüm kitaplar Kevin J. Anderson torrenti indir

Kevin J. Anderson