Kemal H. Karpat tüm kitaplar Kemal H. Karpat indir

  • Ev
  • // Kemal H. Karpat tüm kitaplar Kemal H. Karpat indir
Türk Siyasi Tarihi
Türkiyedeki politik sistemin dengesizliğini, öncelikle anlaşmazlıkların giderilmesinde uygulanan geleneksel yöntemlerin bir kenara bırakılmasıyla ve sosyopolitik değişime uyum süreciyle açıklamak gerekir. Yine de Tü...

Kemal H. Karpat

OSMANLI NÜFUSU 1830-1914 (Kapak Değişebilir)
9. yüzyıldan bugüne Balkanlar, Anadolu ve Ortadoğu topraklarındaki toplumsal ve siyasal dönüşümün kavranabilmesi için Osmanlı nüfusunun büyüklüğü, gelişim hızı, dini-etnik bileşimi gibi konuların kapsamlı bir biçimd...

Kemal H. Karpat

Balkanlar’da Osmanlı Mirası ve Milliyetçilik (Kapak değişebilir)
"2012 senesi, Balkan Savaşı'nın yüzüncü yıldönümüdür. Bu tarih, Osmanlı Devleti'nin uğradığı en büyük hezimetlerden biri olduğu gibi Balkanlar'dan çekilişinin ve dağılmasının da son habercisidir. Nitekim 1912 Balkan...

Kemal H. Karpat

Osmanlı'dan Günümüze Asker ve Siyaset
Askerler Türkiye'de siyasal yaşamın başaktörleridir. Askerlerin Türk siyasetindeki rollerinin geçmişi modern Türkiye'nin tarihinden çok daha eskidir. Birçok padişah ordunun baskısıyla tahttan indirilmiş veya tahta ç...

Kemal H. Karpat

Kitap Türleri

Kemal H. Karpat tüm kitaplar Kemal H. Karpat torrenti indir

Kemal H. Karpat