Kabalcı Yayınevi tüm kitaplar Kabalcı Yayınevi indir

  • Ev
  • // Kabalcı Yayınevi tüm kitaplar Kabalcı Yayınevi indir
Sümerler - Samuel Noah Kramer
Sümerler - Samuel Noah Kramer Sümerler - Samuel Noah Kramer Sümerler önce Sümer sonra da Babil olarak bilinen topraklarda Samilerden önce yaşamış pragmatik ve yetenekli bir halktı. Bu topraklarda İÖ 50-20 arasın...

Kabalcı Yayınevi

Moğol İmparatorluğu Tarihi
Moğol İmparatorluğu Tarihi Türkiye ve özelikle Orta Asya Türk dünyasıyla iligili yayımları 1950’lere uzanan Jean-Paul Roux, dilimize kazandırılmış Türklerin Tarihi, Aksak Timur, Türklerin ve Moğoların Eski Dini ve ...

Kabalcı Yayınevi

Şahname 2 - Firdevsi
Şahname 2 - Firdevsi “Ben öyle yüce bir şir sarayı yükseltim ki, yelden de yağmurdan da zarar görmeyecek. Artık ölmeyeceğim, hep diri kalacağım ben, çünkü sözün tohumunu atım bu toprağa ben. ” Şahnâme, doğuya ışık t...

Kabalcı Yayınevi

Kızıl Mars - Kim Stanley Robinson
Kızıl Mars - Kim Stanley Robinson Artık bütün insanlar Mars'ın tarihini biliyor: kızılığını ve değişken vahşiliğini. Bu yüzden Mars'ın en eski adlarının -Nirgal, Mangala, Auqakuh, Harmakhis- hepsinin dilde garip bi...

Kabalcı Yayınevi

Otostopçu 6 : Kuşkucu Somon ( The Salmon Of Doubt ) - Douglas Adams
Otostopçu 6 : Kuşkucu Somon ( The Salmon Of Suspense ) - Cedars Adams Cedars Adams'ın okuyucuda bağımlılık yaratan zekâ ve kahkaha dolu dünyasına girmek üzeresiniz. Elinizdeki kitap Cedars Adams'ın Mayıs 202'deki ö...

Kabalcı Yayınevi

Demirciler Ve Simyacılar
Demirciler Ve Simyacılar Eliade bu kitabında madencilik, demircilik ve metal işçiliği gibi mesleklere özgü bazı mitleri, ayin ve simgeyi dinler tarihi açısından ele alıyor. Yazarın amacı, bilim tarihini inceleyen u...

Kabalcı Yayınevi

Yaşam Bilgeliği Üzerine Aforizmalar-Arthur Schopenhauer
Yaşam Bilgeliği Üzerine Aforizmalar-Arthur Schopenhauer Genel Öğütler’den: İnsanlar için kıskançlık doğaldır: Yine de kıskançlık hem bir ayıp hem de mutsuzluktur. Bu yüzden onu mutluluğumuzun düşmanı olarak görm...

Kabalcı Yayınevi

Mistik Hint Erotizmi
Mistik Tip Erotizmi Budhayı erotik bir esrime içinde gören ve onu ayıplayan bir bilgeye Budhanın cevabı şöyle olmuş: Kadınlar tanrılardır, kadınlar hayatır, kadınlar süstür. Kadınların arasında her zaman düşünceli ...

Kabalcı Yayınevi

Seyahatname - Evliya Çelebi
Seyahatname - Evliya Çelebi Evliya Çelebi seyahatlerinin başlangıcını bir rüyaya bağlar: 1630 Ağustosunun 19. gecesi düşünde peygamberden "şefâat" dileyecek yerde "seyahat" diler ve zihninde büyütüğü uzak ülke hika...

Kabalcı Yayınevi

Dedem Korkudun Kitabı
Dedem Korkudun Kitabı Dede Korkut Hikâyeleri yüzyılar boyunca sözlü gelenekte varlığını koruyup biçimlendikten sonra Oğuzların dilinde yazıya geçirildi. Hikâyelerin oluştuğu dönem de, yazıya aktarıldığı tarih de ber...

Kabalcı Yayınevi

ION Şiir Üzerine
ION Şir Üzerine Başta Homeros ve Hesiodos olmak üzere şairlerin tanrı-sal ilhamlarla ve edebi inceliklerle örülü şirsel dünya-larına yöneltilmiş felsefi bir şir ve sanat eleştirisi niteli-ğini taşımaktadır. Sokrate...

Kabalcı Yayınevi

Türklerin Ve Moğolların Eski Dini - Jean-Paul Roux
Türklerin Ve Moğoların Eski Dini - Jean-Paul Roux Otuz yılık yoğun bir çalışmanın ürünü olan bu kitap alanındaki temel kitaplardan birisi olup Altay Türklerinde Ölüm ile Altay Toplumlarında Kutsal Hayvanlar ve Kutsa...

Kabalcı Yayınevi

Douglas Adams’ın Otostopçunun Galaksi Rehberi Ve Başka Bir Şey Daha - Eoin Colfer
Douglas Adams’ın Otostopçunun Galaksi Rehberi Ve Başka Bir Şey Daha - Eoin Colfer Douglas Adams’ın Otostopçunun Galaksi Rehberi Ve Başka Bir Şey Daha - Eoin Colfer İrlanda asılı modern mizah yazarı Eoin Colfer, ...

Kabalcı Yayınevi

Kitap Türleri

Kabalcı Yayınevi tüm kitaplar Kabalcı Yayınevi torrenti indir

Kabalcı Yayınevi