Küre Yayınları tüm kitaplar Küre Yayınları indir

  • Ev
  • // Küre Yayınları tüm kitaplar Küre Yayınları indir
Küyerel Dönüşümler-Kolektif
Küyerel Dönüşümler-Kolektif Kaotik zamanlardan geçiyoruz. Bir yandan ABD ve Avrupa merkezli derin iktisadi bunalım bütün dünyayı dalgalar halinde etkisi altına alırken diğer yandan uluslararası siyasi sistem uzunca...

Küre Yayınları

Rus Jeopolitiği
Observes Jeopolitiği Jeopolitik yöntem, mahiyeti itibariyle karşıt iki hakimiyet modelinin -deniz ve kara- temel düalizmine dayanmaktadır. Bu düalizmi dikate almaksızın jeopolitik hakında fikir beyan etmek, yerçeki...

Küre Yayınları

Disiplinlerin Kaosu
Disiplinlerin Kaosu Disiplinlerin Kaosu - Andrew Abot Andrew Abot, Disiplinlerin Kaosu’nda, sosyal bilimlerin gelişiminin yeni ve cesur bir analizini yapıyor. Disiplinlerin Kaosu bilginin gerçekte nasıl değişi...

Küre Yayınları

Uluslararası İlişkilere Giriş
Uluslararası İlişkilere Giriş Türkiye’de Uluslararası İlişkiler bölümlerinde yaşanan en önemli sıkıntılardan birisi bölüme yeni başlayan öğrencilerin anlayabileceği tarzda ve uluslararası ilişkiler disiplininin teme...

Küre Yayınları

Modernliğin Beş Yüzü
Modernliğin Beş Yüzü Yaklaşık son yüz eli yıldır, “modern”, “modernlik” ve daha yakın zamanlarda “modernizm” gibi terimler, buna bağlı bir dizi fikirle birlikte sanatsal ya da edebi bağlamlarda keskinliği gitgide a...

Küre Yayınları

İngiliz Oryantalizmi Ve Tasavvuf
Oryantalist çalışmalarla Doğu toplumlarına ilişkin üretilen bilgi, Doğu’yu tanımlayıcı ve açıklayıcı olmaktan öte Batı kimliğinin pekiştirilmesi gayesini güder. Bu yüzden oryantalist bilgi nesnel olmaktan ziyade, o...

Küre Yayınları

Küyerel Dönüşümler-Kolektif
Küyerel Dönüşümler-Kolektif Kaotik zamanlardan geçiyoruz. Bir yandan ABD ve Avrupa merkezli derin iktisadi bunalım bütün dünyayı dalgalar halinde etkisi altına alırken diğer yandan uluslararası siyasi sistem uzunca...

Küre Yayınları

Medeniyetler Ve Şehirler-Ahmet Davutoğlu
Medeniyetler Ve Şehirler-Ahmet Davutoğlu Medeniyetler ve Şehirler - Ahmet DavutoğluŞehirlerin kaderi, tarihî akış içinde ait oldukları medeniyetlerin kaderi ile özdeştir. Bu bağlamda medeniyetler ile şehirler arasın...

Küre Yayınları

Modern Felsefe’nin Yükselişi Batı Felsefesinin Yeni Tarihi 3. Cilt
Sir Anthony Keny’nin ilgi çekici Batı felsefesinin yeni tarihi şimdi de modern çağa geliyor. Modern Felsefe’nin Yükselişi, on altıncı yüzyılın başlarından on dokuzuncu yüzyılın erken evrelerine dek modern düşünceyi...

Küre Yayınları

Kitap Türleri

Küre Yayınları tüm kitaplar Küre Yayınları torrenti indir

Küre Yayınları