Doğan Özlem tüm kitaplar Doğan Özlem indir

  • Ev
  • // Doğan Özlem tüm kitaplar Doğan Özlem indir
Tarih Felsefesi
Tarihi anlamak ve kullanmak için, vazgeçilmez. "İnsan 'hatırlıyorum' der ve hemen unutan, bir geçmişi olmayan, her an gerçekten ölen hayvana gıpta eder. " Friedrich Nietzsche Tarih, unut(a)mayan bir hayvanın geçmiş...

Doğan Özlem

Hermeneutik ve Şiir
Bir edebiyat yapıtını yorumlamada aslolan nedir? Şiir, edebiyatın en eski türü. Sevilen, yadırganan, içe kapalı gelen -dolayısıyla yoruma en muhtaç olan. Aslında yalnızca şiirin değil, bütün yazınsal metinlerin ömr...

Doğan Özlem

Tarih Felsefesi
Tarihi anlamak ve kullanmak için, vazgeçilmez. "İnsan 'hatırlıyorum' der ve hemen unutan, bir geçmişi olmayan, her an gerçekten ölen hayvana gıpta eder. " Friedrich Nietzsche Tarih, unut(a)mayan bir hayvanın geçmi...

Doğan Özlem

Mantık (Kapak değişebilir)
Mantık sadece bir felsefe disiplini değil, felsefe yapmanın yöntemidir de." Rudolf Carnap Mantığın genellikle teknik bir çalışma alanı olduğu düşünülür. Sınırlı bir bakış açısının getirdiği bu yargı aynı zamanda, on...

Doğan Özlem

Kitap Türleri

Doğan Özlem tüm kitaplar Doğan Özlem torrenti indir

Doğan Özlem