Dipnot Yayınları tüm kitaplar Dipnot Yayınları indir

  • Ev
  • // Dipnot Yayınları tüm kitaplar Dipnot Yayınları indir
Türklük Sözleşmesi
Kitap Hakında Gündelik davranışlarımızı, eyleme tarzımızı, toplumsalaşırken sergilediğimiz performansları, konuşma ve hata susma biçimimizi belirleyen etkenlerin çoğu zaman farkında bile değiliz. Ne var ki, bunlar ...

Dipnot Yayınları

Demokratik Okullar - (Güçlü Eğitimden Dersler)-Kolektif
Demokratik Okular - (Güçlü Eğitimden Dersler)-Kolektif Eğitim yönetimi için daha demokratik, eğitim programı, öğretim ve değerlendirme için daha duyarlı modelere, daha da önemlisi bu doğrultuda ilerlemeye hizmet ed...

Dipnot Yayınları

Kürtlerde Değişim Ve Milliyetçilik-Naci Kutlay
Kürtlerde Değişim Ve Miliyetçilik-Naci Kutlay Kimlik ve miliyetçilik kavramları ve bunlara ilişkin tezler son eli yılın çok tartışılan, araştırılan konuları arasında yer aldı. Kimlikler, toplumların kültürlerinin f...

Dipnot Yayınları

İttihat Terakki ve Kürtler
İtihat Teraki ve Kürtler Osmanlı İmparatorluğu içerisindeki değişik halkların ulusçuluk akımının etkisi altında kendi bağımsızlıklarına kavuşmak istedikleri ve bunun sonucunda büyük çalkantıların/altüst oluşların y...

Dipnot Yayınları

Emek Ve Siyaset
Emek Ve Siyaset   Avrupa Birliği’nde Emek Üzerindeki Yeni Kontrol Biçimleri ve Türkiye’deki Sendikaların Tepkileri Şebnem Oğuz & Fuat Ercan Globaleşme, Avrupa Bütünleşmesi ve Sendikalar Şebnem Oğuz   De...

Dipnot Yayınları

Ailenin Serencamı - Türkiye'de Modern Aile Fikrinin Oluşması
Ailenin Serencamı - Türkiye'de Modern Aile Fikrinin Oluşması Toplumun çekirdeği olarak aile kavrayışındaki temel varsayım, ailenin görece istikrarlı ve dengeli bir yapıda olduğudur. Bu, ailenin yeniden üretim aracı ...

Dipnot Yayınları

Sine Cine Sayı: 2
Sine Cine Sayı: 2 S. Ruken Öztürk'ün Sunuşu Azınlık Filmleri: Tarihin Yeniden İnşası ve Kolektif Belek/Serhan Mersin Sinema ya da İlahi Aşk: İslami Sinemada Tasavufi Yolculuklar/Hilmi Maktav The Hurt Locker: M...

Dipnot Yayınları

Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları
Toplumsal cinsiyet çalışmaları açısından bir kılavuz niteliğindeki Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları, toplumsal cinsiyet kavramını ve olgusunu çeşitli disiplinlerin ilişkisi ve etkileşimi üzerinden irdeliyor. Toplumsa...

Dipnot Yayınları

Hakikat Ve İnsan Hakları-Özkan Agtaş
Hakikat Ve İnsan Hakları-Özkan Agtaş Bu kitap, geçmişle hesaplaşma gündemimize dair kolektif bir değerlendirme çabasının sonuçlarını sergiliyor. Hakikat kavramı ve insan hakları teması etrafında düzenlenmiş sekiz s...

Dipnot Yayınları

Kitap Türleri

Dipnot Yayınları tüm kitaplar Dipnot Yayınları torrenti indir

Dipnot Yayınları