Beta Yayınevi tüm kitaplar Beta Yayınevi indir

  • Ev
  • // Beta Yayınevi tüm kitaplar Beta Yayınevi indir
Rekabet Avantajı Ve Strateji (Yöneticinin El Kitabı) - M. Murat Yaşlıoğlu
Rekabet Avantajı Ve Strateji (Yöneticinin El Kitabı) - M. Murat Yaşlıoğlu *Strateji ve Rekabet Avantajı *Yönetim ve Karar Verme *Eğilimler: En Büyük Rakip Yine ”Kendimiz” *Dış Çevrenin Analiz Edilmesi *İşletmenin An...

Beta Yayınevi

Sermaye Piyasalarında Halka Arz
Sermaye Piyasalarında Halka Arz 1. Bölüm: Halka Arz Ve Halka Açık Anonim Şirket * Sermaye Piyasası * Sermaye Piyasasının Finans Sistemi İçindeki Yer * Halka Arz ve Halka açık Anonim Şirket * Şirketlerde Halka Arz Ka...

Beta Yayınevi

T.C. Anayasası - Celal Ülgen
*Türk Bayrağı Kanunu *İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi *Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi *Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu *T. C. Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Formu *Olağanüstü Hal Kanunu....

Beta Yayınevi

Portre Çizimi - Giovanni Civardi
Portre Çizimi - Giovani Civardi -Yüz ve figür çizim metodları ve yapım şemaları -Anatomi -Yüzün ögeleri: göz, kulak, burun, dudak -Portrenin yapımı -Işık  ....

Beta Yayınevi

Hukuk Terimleri Sözlüğü İtalyanca-Türkçe/Türkçe-İtalyanca-Yasemin Yaşa
Hukuk Terimleri Sözlüğü İtalyanca-Türkçe/Türkçe-İtalyanca-Yasemin Yaşa “…Alah kozmosu altı günde mekân olarak yaratmaktadır…” Peki ya zaman olarak? “Sûfî mütefekirler, madî zamandan mânevî zamana geçerek zamanın...

Beta Yayınevi

Ufak Şeyleri Dert Etmeyin - Richard Carlson
‘Ufak şeyleri dert etmediğiniz’ zaman yaşamınızın kusursuz olmayacak fakat hayatın size sunduklarını daha az dirençle kabulenmeyi öğreneceksiniz. Zen felsefesinin anlatığı gibi, bütün gücünüzle direnmek yerine, soru...

Beta Yayınevi

İflasın Ertelenmesi
İflasın Ertelenmesi İcra ve İflas Kanunu’muzda, yönetimsel hataları, öz kaynak yetersizliği, sektörel/ülkesel veya global kriz neticesi ekonomik dar boğaza giren firmalar bakımından muhtelif kurumlarla ilgili düze...

Beta Yayınevi

Değişim Yönetimi - Asiye Kakırman Yıldız
Değişim Yönetimi - Asiye Kakırman Yıldız Literaturde, kutuphanelerde değişim surecinin yonetilmesi, kurumsal yapılanma ve yeni sistemlerin kutuphanenin mevcut sistemlerine uyarlanması ile ilişkilendirilerek ele alı...

Beta Yayınevi

Tehlikeli Madde Lojistiği ve İş Güvenliği - Murat Erdal
Tehlikeli Made Lojistiği ve İş Güvenliği - Murat Erdal BETA YAYINLARI....

Beta Yayınevi

Kabahatler Kanunu
Kabahatler Kanunu *Kabahat Genel Teorisine Giriş *İdari Yaptırım Muhakemesi *Kabahatler Kanunu Genel Gerekçe *Adalet Komisyonunca Hükümet Tasarısından Çıkartılan Hükümler *Adalet Komisyonunca Hükümet Tasarısına Ekle...

Beta Yayınevi

Regülasyon - Yeşim Reel
Regülasyon - Yeşim Rel Regülasyon konusu incelendiğinde, “Neden regülasyon?” Ve “Ekonomik birimlerin kararları neden kısıtlanır?” Sorularının cevaplanabilmesi elzemdir. Bunun yanı sıra, bir regülasyon teorisi, regül...

Beta Yayınevi

Pazarlama Stratejileri Yönetsel Bir Yaklaşım-Kolektif
Pazarlama Stratejileri Yönetsel Bir Yaklaşım-Kolektif Birinci Kısım: Stratejik Düşünme, Pazarlama Düşüncesinin Gelişimi ve Jenerik Pazarlama Stratejileri Birinci Bölüm: Pazarlama Düşüncesinin Gelişimi, Pazar Odaklı...

Beta Yayınevi

Liberal Marxiste Faşist Nasyonal Sosyalist Ve Sosyal Devlet-Ayferi Göze
Liberal Marxiste Faşist Nasyonal Sosyalist Ve Sosyal Devlet-Ayferi Göze Kitapta, Liberal, Marxiste, Faflist, Nasyonal Sosyalist ve Sosyal devlet sistemlerinin, sosyal-ekonomik-siyasal temel yapıları karşılaştırmalı...

Beta Yayınevi

Toplu İş Sözleşmesi Ehliyeti
Toplu İş Sözleşmesi Ehliyeti Toplu İş Sözleşmesi Ehliyeti - Süleyman Başterzi *Giriş *Toplu İş Sözleşmesi Özerkliği ve Erki *Toplu İş Sözleşmesi Ehliyeti ve Yetkisi *İşçi Tarafının Ehliyet Koşuları *İşveren Tara...

Beta Yayınevi

Tüm Vergi Kanunları - Celal Ülgen
*Gelir Vergisi Kanunu *Gider Vergileri Kanunu *Vergi Usul Kanunu *Kurumlar Vergisi Kanunu *Katma Değer Vergisi Kanunu *6183 Sayılı Ame Alacaklarının Tahsili Usulü Hakında Kanun *Emlak Vergisi Kanunu *Özel Tüketim Ve...

Beta Yayınevi

Fatih Harbiye - Peyami Safa
Fatih Harbiye - Peyami Safa Mili mücadele sonrası, 1930’ların İstanbul’u. Tramvay yoluyla birbirine bağlanan ama birbirinden tamamen kopuk iki semt: Fatih ve Harbiye. Bir genç kızın bu iki semt arasındaki gelgitleri...

Beta Yayınevi

Kitap Türleri

Beta Yayınevi tüm kitaplar Beta Yayınevi torrenti indir

Beta Yayınevi