Avesta Yayınları tüm kitaplar Avesta Yayınları indir

  • Ev
  • // Avesta Yayınları tüm kitaplar Avesta Yayınları indir
Zana ü Rewşenbir Evdırehim Rehmi Hekkari
Zana ü Rewşenbir Evdırehim Rehmi Hekari Di sala 1982 yan de, li Gunde Zivinga Hebizbiniyan ji dayik bü. Pişti 6-7 salen xwe li gund derbas kir, malbata wi ji mecbüri koçi bajare Elihe (Batman) kir ü heta zaningehe l...

Avesta Yayınları

Payiza Dereng
Payiza Dereng Çapa nu ya “Payiza Dereng” derket.  Çapa duyemin a romana Firat Ceweri “Payiza dereng” di nav weşanen Avesta de derket… "Me dev ji bajare xwe ye ewçend xweş berdida, me dev ji malbaten xwe u hevalen xw...

Avesta Yayınları

Edebiyata Kurdi ya Geleri
Edebiyata Kurdi ya Geleri Kiteba ku ji aliye Ramazan Pertev ve bi nave “Edebiyata Kurdi ya Geleri Dirok-Teori-Rebaz-Literatur-Berawirdi - 1“ hatiye amadekirin, di nav weşanen Avesta de derket. Di kitebe de nivisen A...

Avesta Yayınları

Yezidi İnancında Melek-i Tawus
Yezidi İnancında Melek-i Tawus Bu çalışmada Yezidilik inancındaki Melek-i Tawus kavramı ve kötülük sorunu incelenmektedir. Yazar, Melek-i Tawus kavramının tarihsel yolculuğuna odaklanmakta, geçirdiği değişimleri tes...

Avesta Yayınları

Gotinen Navdaran
Gotinen Navdaran Aforismayen ku ji aliye Firat Ceweri ve hatibun amadekirin, bi place “Gotinen Navdaran” di nav weşanen Avesta de derketin. Kiteb, di gelek mijaran de ji gotinen kesen navdar pek te û gotin bi awayek...

Avesta Yayınları

Osmanlı İran Rus Savaşlarında Kürtler - 19. Yüzyıl - P. İ. Averyanov
Osmanlı İran Rus Savaşlarında Kürtler - 19. Yüzyıl - HANG-UP. İ. Averyanov Rus subayı HANG-UP. İ. Averyanov'un cephedeki notları ve gözlemlerinden oluşan kitabı "Osmanlı İran Rus Savaşlarında Kürtler" adlı kitabı Av...

Avesta Yayınları

Kitap Türleri

Avesta Yayınları tüm kitaplar Avesta Yayınları torrenti indir

Avesta Yayınları