Akçağ Yayınları tüm kitaplar Akçağ Yayınları indir

  • Ev
  • // Akçağ Yayınları tüm kitaplar Akçağ Yayınları indir
Irak Tefsir Ekolü-M. Fatih Kesler
Irak Tefsir Ekolü-M. Fatih Kesler Irak Tefsir Ekolü ismi ile sunulan bu çalışma ilk dönem tefsir ekoleri çerçevesinde hazırlanan serinin ikinci kitabını oluşturmaktadır. Bu ekolün, Kur'an metninin nazil olduğu topra...

Akçağ Yayınları

Din Eğitimi Bilimi Ve Türkiye'De Din Eğitimi-Suat Cebeci
Din Eğitimi Bilimi Ve Türkiye'De Din Eğitimi-Suat Cebeci Din eğitimi çalışmalarında tek yanlı kararlar ve subjektif yargılar yerine toplum gerçeklerini gözönüne alan bütüncül yaklaşımlar gerekir. Bunun için de ülkem...

Akçağ Yayınları

Na'ili Hayatı, Sanatı, Eserleri
Na'ili Hayatı, Sanatı, Eserleri 17. yüzyıl Divan şirinde önemli bir yeri olan Nâilî, "ince ve zarif üslûbuyla, anlam derinliği ve hayal genişliğiyle" çağının temsilcisi kabul edilir. Prof. Dr. Haluk İpekten, Fuzûlî ...

Akçağ Yayınları

Safahat - Mehmed Akif Ersoy
Safahat - Mehmed Akif Ersoy Safahat, görünüşte 7 ayrı kitaptan oluşmaktadır. Ama o, bir bütündür. Safahat'a bütünlük kazandıran ise, bizi biz kılan, cidi anlamda imandan beslenen idealizmin terbiyesinde oluşmuş değe...

Akçağ Yayınları

Hak Dini Kur'an Dili Meali (Küçük Boy)
Hak Dini Kur'an Dili Meali (Küçük Boy) Elmalı Merhumun tefsirinde yer alan meal kısmının tek başına basıma hazırlanması düşünülünce teredüt etik. Çünkü, tefsiri ile birlikte hazırlanmış bir mealin, o tefsirden kopar...

Akçağ Yayınları

Cumhuriyet Dönemi Türk Romanında Köy-Ramazan Kaplan
Cumhuriyet Dönemi Türk Romanında Köy-Ramazan Kaplan "Cumhuriyet Döneminde Türk Romanında Köy", uzun bir süre Türk edebiyatında etkili olmuş, tartışmalara yol açmış bir edebiyat hareketinin romandaki uygulamalarını e...

Akçağ Yayınları

İntibah
İntibah Namık Kemal’in İntibah’ı Türk edebiyatında roman türünün ilk kitabı olarak kabul edilmektedir. Namık Kemal, bu romanını Magosa zindanında, sürgünde iken 1873-1875 yıları arasında yazmıştır. İlk önce "Son Piş...

Akçağ Yayınları

Çağdaş Türk Ozanı Barış Manço
Çağdaş Türk Ozanı Barış Manço Halk müziğimizin hor görüldüğü sıralarda, batının ve doğunun enstürmanlarını birbirine kaynaştırarak özümüz olan türküleri geniş kitlelere sevdiren, farklı söyleyişi ile benimsedik büyü...

Akçağ Yayınları

Celaleddin Harzemşah-Namık Kemal
Celaledin Harzemşah-Namık Kemal Namık Kemal, devrinin entelektüel huzursuzluğunu bizat yaşayan, benimsediği insan anlayışıyla bu huzursuzluğu bertaraf etmek isteyen, aynı zamanda yıkılmakta olan bir imparatorluğa, s...

Akçağ Yayınları

Osmanlı Taşra Hayatına İlişkin Olaylar
Osmanlı Taşra Hayatına İlişkin Olaylar Orijinal adı Havadisü’d-Dımışk el-Yevmiye olan  ve Berber Bediri’nin Günlüğü adıyla okuyucuya sunulan bu metin, bugün yanı başımızda oluk oluk kanların aktığı, çok acı dramları...

Akçağ Yayınları

Çocuklar Ve Gençler İçin Sevgili Peygamberim
Çocuklar Ve Gençler İçin Sevgili Peygamberim Hazreti Muhamed (aleyhiselam), Alah'ın son peygamberi, insanlığa rahmet olsun diye gönderdiği son elçisidir. Yeryüzünü yaşanılır hale getirmek için görevlendirilen Efendi...

Akçağ Yayınları

Süheyli Divan
Süheyli Davenport Süheylî Dîvânı, daha çok tarih yazarlığı ile şöhret bulmuş olan Ahmed bin Hemdem Kethudâ'nın şimdilik günümüze ulaşan şirlerini içermektedir. Süheylî, çocukluğundan beri öğrenme hevesiyle geçen bir...

Akçağ Yayınları

Türkiye'de Aşık Tarzı Şiir Geleneği Ve Rüya Motifi
Türkiye'de Aşık Tarzı Şir Geleneği Ve Rüya Motifi "Aşık Tarzı Şir Geleneği ve Rüya Motifi" ismini taşıyan ve doçentlik tezi olarak hazırlanan bu çalışma için gerekli malzeme ve bilgiler yazılı ve sözlü kaynaklardan ...

Akçağ Yayınları

Balkanlar El Kitabı (2 Cilt Takım)-Kolektif
Balkanlar El Kitabı (2 Cilt Takım)-Kolektif Başka yerlerde küçük ırmaklar bile ülkeler ve bölgeler arasından sınır teşkil ederken, Anadolu ile Balkanları Marmara Denizi büyüklüğünde bir su kitlesi dahi ayıramamış, b...

Akçağ Yayınları

Son Turnalar
Fils Turnalar Fils Turnalar - Necdet Ekici "Necdet EKİCİ'nin en önemli özeliği dramı vurucu yerinden yakalayabilmesi ve bunu çarpıcı bir biçimde işleyerek çok sağlam bir zemin üzerine oturtmasıdır. Ekici'nin hikayel...

Akçağ Yayınları

Kur'an Arapçası 3. Kitap + Çözüm Kitabı
Kur'an Arapçası 3. Kitap + Çözüm Kitabı Bu kitapta, tamamı Kur'an'dan seçilen ayetler, anlama bağlı kalınarak Ders Kitaplarında olduğu gibi alıştırmalara çevrilmiştir. İlk defa uygulanana bu metodla Kur'an'ı anlamay...

Akçağ Yayınları

Şiir Tahlilleri 1
Şir Tahlileri 1 Bu çalışmamızda Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatının en seçkin 30 şirini, daha önceleri Şir Çözümleme Yöntemi adıyla kitaplaştırdığım kurumsal bilgilerin ışığında, beli bir tahlil yönteminin içinden k...

Akçağ Yayınları

Eski Türk Edebiyatı Terimleri Sözlüğü
Eski Türk Edebiyatı Terimleri Sözlüğü Terminolojinin çok önemli olduğu sosyal bilimlerden biri de edebiyatır. Termininolji ile edebiyat bilimi öğrenilir ve tanıtılır. Edebiyatımızda önemli bir yeri olan terimler dün...

Akçağ Yayınları

Obur Amca-Orhan Dündar
Obur Amca-Orhan Dündar Orhan Dündar'ın resimlemesiyle Ponpon Tavşan Dizisi adlı 7 tane öykü kitabı, 6-8 yaş ilköğretimin okumaya yeni başlayan öğrencilerine yönelik olarak hazırlanmıştır. Bu yaş çocuklarının okumala...

Akçağ Yayınları

Makaleler-Orhan Köprülü
Makaleler-Orhan Köprülü Babası gibi Türkoloji ilmini kendisine meslek olarak seçen Orhan F. Köprülü araştırmalarını daha çok Osmanlı tarihi üzerinde yoğunlaştırmıştır. Türkiye tarihçiliğinde çok fazla çalışılmamış o...

Akçağ Yayınları

Sergüzeşt - Samipaşazade Sezai
Sergüzeşt - Samipaşazade Sezai Sergüzeşt, yazarın işlediği 'esaret' teması itibariyle önem arzeden bir romanıdır. İlk defa yayımlandığı 189 yılında, GO to extremes. Abdülhamid dönemi şartları içinde esaret temasını ...

Akçağ Yayınları

Kitap Türleri

Akçağ Yayınları tüm kitaplar Akçağ Yayınları torrenti indir

Akçağ Yayınları