İş Bankası Kültür Yayınları Tarihi Araştırma Kitapları kitap indir

  • Ev
  • // İş Bankası Kültür Yayınları Tarihi Araştırma Kitapları kitap indir
Robespierre
Robespiere Maximilien Robespiere (1758-1794), kimilerine göre dünyayı altüst eden ve etkilerini günümüzde bile hisetiren 1789 Fransız Devrimi’nin haşin ama haklı devrimcisi, kimilerine göre kana susamış bir katil ve...

İş Bankası Kültür Yayınları

Mezopotamya Mitolojisi - Jean Bottero
Mezopotamya Mitolojisi’nin yazarları Jean Botéro ve Samuel Noah Kramer Antik Yakın Doğu uygarlıkları söz konusu olduğunda ilk akla gelen uzmanlardır. Dünyaca ünlü iki yazar, bilinen en eski uygarlıklara beşik olmuş ...

İş Bankası Kültür Yayınları

Osmanlılara Karşı İşlenen Savaş Suçluları-Mehmet Şükrü Güzel
Osmanlılara Karşı İşlenen Savaş Suçluları-Mehmet Şükrü Güzel Tarih boyunca pek çok büyük devletin tanımlamaya çalıştığı savaş suçu kavramı, 1864 Cenevre Sözleşmesi’yle ilk kez uluslararası düzeyde tanındı. Yılar iç...

İş Bankası Kültür Yayınları

Hunlar Tarihçinin Kayıtları’na (Shı Jı) Göre
Çin historiyografyasının abide eseri olarak kabul edilen Tarihçinin Kayıtları (ShiJi ), hem Çin hem de Çin’le ilişki kurmuş tüm bölge ve dünya tarihi açısından büyük önem taşır Sima Qian’ın MÖ 91’de tamamladığı bu b...

İş Bankası Kültür Yayınları

Şam Tarihine Zeyl : 1. ve 2. Haçlı Seferleri Dönemi
Şam Tarihine Zeyl : 1. ve 2. Haçlı Seferleri Dönemi Ebû Ya’la Hamza İbn Esad et-Tamîmî İbn Kalânisî (1073-160): En üst düzeyde dışişleri yetkilisi sayılabilecek Dîvanü’r-Resâil makamına kadar yükselmiş olan yazar, y...

İş Bankası Kültür Yayınları

Kitap Türleri

İş Bankası Kültür Yayınları Tarihi Araştırma Kitapları kitap torrenti indir

İş Bankası Kültür Yayınları Tarihi Araştırma Kitapları