Ekonomi-Emek-İş Dünyası kitap indir

  • Ev
  • // Ekonomi-Emek-İş Dünyası kitap indir
101 Ekonomi Hikayesi
Serbest Ticaret Anlaşması ve Tanzimat Fermanı'yla kapılarını Batı'ya açan Osmanlı ekonomisi, ilk kez kapitalist bir zihniyet dünyasıyla karşı karşıya kalmıştı. Bu öyle yeni bir dünyaydı ki, bünyesinde bulundurmadığı...

Şafak Altun

Türkiye'nin Düzeni 2
Doğan Avcıoğlu, bu yapıtıyla, birkaç yüzyıl önce yeryüzünün en ileri ülkesi olan Türkiye'nin, geri kalmış ülkeler arasına düşüşünün nedenlerini araştırmaktadır: Japonya, Ondokuzuncu Yüzyılın ilk yarısında ortaçağ ka...

Doğan Avcıoğlu

Kapitalizm
İkinci boyutundaysa, Avrupa, Asya ve Afrika'da büyük bir dünya ekonomisi piyasası oluşturmaya gayret gösteren burjuvazi, bu sloganları sadece jujitsu ticareti önündeki engelleri kaldırmak, ticaretini özgürce yapabil...

Ali Şeriati

40 Soruda Katılım Bankacılığı
İslam iktisadındaki uygulama ve kurumlarla ilgili olarak okuyucunun sorularına pratik, kısa ve nitelikli cevapların verildiği kitaplardan oluşan 40 Soruda Bilinmesi Gerekenler dizisinin ilk kitabı olan bu eserde, dü...

Zeyneb Hafsa Orhan

İktisatçılar ve İnsanlar
İktisat kuramlarıyla gerçek hayat arasındaki kopukluk, gerçek hayatın bireylerini, “insanlar”ı nasıl etkiliyor? İktisatta yöntem ya da yöntemler ne olmalı ki, iktisat krizleriyle insanî krizlerin paralel seyri engel...

Ayşe Buğra

Teğet'in Yıkımı Dünyada ve Türkiye'de Küresel Krizin 2009 Enkazı ve Gelecek
Küresel kapitalizm, 1980 sonrasında sermaye birikimi sürecini neoliberal model çerçevesinde sürdürmek için kolları sıvadı. Küreselleşme, özelleşme, ticarileşme ile el ele ilerleyen bu liberalleşme sürecinde "piyasa"...

Mustafa Sönmez

Kapital 2. Cilt
Sermayenin dairesel hareketi üç aşamada yeralır ve birinci ciltteki sunuma göre aşağıdaki dizileri oluşturur. Birinci aşama: Kapitalist, meta ve emek pazarında alıcı olarak ortaya çıkar, parası metalara dönüşür, ya ...

Karl Marx

Nasıl Steve Jobs Olunur
Steve Jobs, Apple'ı benzersiz bir sanatsal beceri ve kusursuz iş hamlelerinden oluşan mükemmel bir kanşjmta yönetir. İşadamından çok bir sanatçıdır, yarattıklarını sermayeye dönüştürme konusunda da mükemmel bir yete...

Leander Kahney

Kitap Türleri

Ekonomi-Emek-İş Dünyası kitap torrenti indir

Ekonomi-Emek-İş Dünyası