Efil Yayınevi Ekonomi Pazarlama Kitapları kitap indir

  • Ev
  • // Efil Yayınevi Ekonomi Pazarlama Kitapları kitap indir
Dış Ticaret Kuramlarının Evrimi
Dış Ticaret Kuramlarının Evrimi Bu çalışmanın amacı, Merkantilistlerden günümüze dek, ekonomik düşüncenin geçirdiği evrimi dış ticaret ekseninde sergilemektir. Ekonomi politikalarını belirleyen, ekonomik çıkarlardı...

Efil Yayınevi

Ekonomide Masallar Gerçekler - Ömer Faruk Çolak
Küreseleşme, sanayi devrimi ile başlamıştır ancak, 1980 sonrası finansal serbestleşme ile birlikte farklı bir hamle yapmıştır. Makro iktisat teorisi de bu değişime ayak uydurmuştur. Keynesyen iktisat gözden düşmüş,...

Efil Yayınevi

Kitap Türleri

Efil Yayınevi Ekonomi Pazarlama Kitapları kitap torrenti indir

Efil Yayınevi Ekonomi Pazarlama Kitapları